Inhoudelijk leuk werk

Dit is vastgesteld met de volgende stelling: ’Ik heb inhoudelijk leuk werk’. Het betreft hier het percentage werknemers dat heeft geantwoord met ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens’.
De onderzoeksmethode van deze tabel is te vinden in de onderzoeksbeschrijving van de Werknemersenquête (WNE): https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/werknemersenquete