Werknemers (seizoengecorrigeerd)

Het aantal werknemers dat op de laatste dag van het kwartaal (en in december de laatste vrijdag voor kerst) werkzaam was.

Seizoencorrectie:
Het corrigeren van kwartaalcijfers voor jaarlijks terugkerende patronen, om de onderliggende ontwikkeling beter zichtbaar te maken. Voorbeelden van deze patronen zijn feest- en vakantiedagen, vakantie-uitkeringen in mei, bonussen in december en temperatuurschommelingen. Door een reeks cijfers voor dergelijke patronen te schonen, kunnen kwartaalcijfers onderling vergeleken worden zonder storende seizoenseffecten. Zo kan ook beter een omslag in de ontwikkeling worden vastgesteld.
Bij elke selectie zijn de seizoengecorrigeerde cijfers separaat berekend. Daardoor zijn de afzonderlijke gecorrigeerde cijfers niet optelbaar.