Zoekresultaten

632 resultaten voor vaders
632 resultaten voor vaders

Pagina 2 van 26

Prognose personen herkomstland buiten Nederland, 2023-2070

Bevolkingsprognose; levend geboren kinderen, overledenen en migratie naar herkomstland en geboorteland

Cijfers

Levend geboren kinderen; herkomstland moeder en leeftijd moeder

Levend geboren kinderen herkomstland moeder, leeftijd moeder

Cijfers

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; persoonskenmerken

Traditionele criminaliteit, geweld, vermogensdelicten, vernielingen Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, seksuele oriëntatie, inkomen

Cijfers

Plausibiliteitsanalyses Risico-indicator Onderwijsachterstanden Scholen

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het basisonderwijs tussen de jaren 2022 en 2023, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de...

Publicaties

Prognose immigratie en emigratie; herkomstland, 2023-2070

Bevolkingsprognose; immigratie, emigratie en migratiesaldo naar geslacht en herkomstland

Cijfers

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail, herkomst

Examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail, herkomst Examenkandidaten en gediplomeerden, geslacht, onderwijssoort

Cijfers

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke postitie 1 jaar eerder

Cijfers

Personen met bijstand;duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur

Cijfers

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; herkomst, woonregio

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland, woonregio Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland

Cijfers

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Eerste schooladvies en definitief schooladvies Schooladvies, herziening advies, geslacht, herkomstland en inkomen

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten; herziene versie

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Leerlingen op speciale scholen; herkomst, woonregio

Leerlingen op speciale scholen, herkomstland, woonregio Leerlingen op speciale scholen, herkomstland

Cijfers

Mbo; studenten naar niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, mbo-niveau, leerweg, herkomstland, geboorteland (ouders) en studierichting

Cijfers

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomst

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland, geboorteland (ouders) Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland

Cijfers

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, Herkomstland, geboorteland ouders, mbo niveau, studierichting

Cijfers

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers hoger onderwijs (met en zonder diploma) Herkomst, arbeidsmarktpositie op peilmoment

Cijfers

Prognose levendgeborenen en gemid. kindertal; herkomst moeder 2023-2070

Bevolkingsprognose; levend geboren kinderen en gemiddeld kindertal naar herkomstland van de moeder

Cijfers

Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en herkomst

Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW, gemiddeld opbouwpercentage AOW geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland

Cijfers

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijzigingen naar soort regeling, leeftijd, burgerlijke staat of verblijfsduur naar geslacht

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2023

Nederland in cijfers editie 2023 beantwoordt 34 uiteenlopende vragen met cijfers over Nederland in beeld, tekst en figuren.

Publicaties

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland, 2024-2070

Bevolkingsprognose; bevolkingsomvang (op 1 januari) naar herkomstland, geboorteland, leeftijd en geslacht

Cijfers

Vo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Diploma op peilmoment Totaal leerlingen startjaar, totaal met diploma, totaal zonder diploma

Cijfers

Slachtofferschap online criminaliteit; persoonskenmerken

Online criminaliteit, oplichting, fraude, hacken, bedreiging, intimidatie Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, seksuele oriëntatie, inkomen

Cijfers

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Leeftijd, peilmoment

Cijfers

Overledenen; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland

overledenen, geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland (ouders) herkomstland, geboorteland (ouders)

Cijfers