Zoekresultaten

562 resultaten voor vaders
562 resultaten voor vaders

Pagina 2 van 23

Jonge en oude vaders, 2010

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. In 2010 zijn ruim 184 duizend kinderen in Nederland geboren. De gemiddelde leeftijd van de vader was met 34 jaar drie jaar hoger dan die van de moeder. De meeste...

Artikelen

Steeds meer vaders van boven de 40

Pasgeboren baby’s hebben steeds vaker een veertiger als vader. In 2006 was dit het geval voor 24 duizend pasgeborenen.

Artikelen

Groot inkomensverschil tussen werkende vaders en moeders

In 2011 verdienden vrouwelijke werknemers gemiddeld 33 duizend euro bruto. Dat is 55 procent van het gemiddelde inkomen van hun mannelijke collega’s, dat op 58 duizend euro uitkwam. Het...

Artikelen

De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

Mannen hebben vaak een voltijdse werkweek, ook als ze kleine kinderen hebben. De helft van de mannen met een kind van één jaar neemt minimaal een halve ‘papadag’ per week (CBS, 2016). Bijna de helft...

Publicaties

Ruim drie kwart vaders neemt geen ouderschapsverlof op

Ruim drie kwart van de vaders die recht hebben op ouderschapsverlof nam dit niet op in 2013. Bij moeders is dit bijna de helft. Toch namen zowel vaders als moeders vaker ouderschapsverlof op dan tien...

Artikelen

Voltijdswerkende moeders en vaders vrijwel even vaak manager

Van alle werkende vrouwen hadden in 2014 bijna vier op de honderd een managementfunctie. Dat is minder vaak dan bij mannen van wie negen op de honderd manager waren. Dit verschil hangt samen met het...

Artikelen

Ruim vier op de vijf prille vaders nemen verlof

Niet alle vaders maken gebruik van het recht op verlof na de geboorte van hun kind. Ruim 2 miljoen arbeidsuren (dat komt neer op een bedrag van 46 miljoen euro) zouden moeten worden doorbetaald als...

Artikelen

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010. Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen combineren beide ouders deze taken. Als een van...

Artikelen

Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

De CBS-indicator basisonderwijs is een mogelijk alternatief voor de bekostigingssystematiek op het gespecialiseerd onderwijs. Het ongewijzigd toepassen van deze indicator op het gespecialiseerd...

Publicaties

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert. Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start

Dit artikel beschrijft de hulpbronnen in gezinnen van in 2006 geboren kinderen in de eerste duizend dagen. Gekeken is naar onderwijsniveau, arbeidsparticipatie, welvaart, gezinsstabiliteit en mentale...

Publicaties

Mbo; studenten naar niveau, leerweg, herkomst

Studenten aan middebaar beroeponderwijs, mbo-niveau, leerweg, herkomstland, geboorteland (ouders)

Cijfers

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, herkomst

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, herkomstland, leerweg, geboorteland ouders, mbo niveau

Cijfers

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; persoonskenmerken

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente

Cijfers

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; herkomst, woonregio

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland, woonregio Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland

Cijfers

Halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland, 2000-2021

Tabellenset met cijfers over halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland in de periode 2000-2021.

Cijfers

Mbo; studenten naar niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, mbo-niveau, leerweg, herkomstland, geboorteland (ouders) en studierichting

Cijfers

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, Herkomstland, geboorteland ouders, mbo niveau, studierichting

Cijfers

Leerlingen op speciale scholen; herkomst, woonregio

Leerlingen op speciale scholen Leerlingen op speciale scholen, herkomst, woonregio

Cijfers

Overledenen; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland

overledenen, geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland (ouders) herkomstland, geboorteland (ouders)

Cijfers

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, herkomst, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail, herkomst

Examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail, herkomst Examenkandidaten en gediplomeerden, geslacht, onderwijssoort

Cijfers