Zoekresultaten

638 resultaten voor vaders
638 resultaten voor vaders

Pagina 3 van 26

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, Herkomstland, geboorteland ouders, mbo niveau, studierichting

Cijfers

Prognose levendgeborenen en gemid. kindertal; herkomst moeder 2023-2070

Bevolkingsprognose; levend geboren kinderen en gemiddeld kindertal naar herkomstland van de moeder

Cijfers

Vrouwen in de EU steeds ouder bij geboorte eerste kind

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in de Europese Unie (EU) hun eerste kind krijgen is de afgelopen tien jaar toegenomen. Dit geldt voor elk EU-land. In 2013 waren EU-vrouwen gemiddeld 28,8 jaar...

Artikelen

Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en herkomst

Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW, gemiddeld opbouwpercentage AOW geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland

Cijfers

Van 20 naar 70 procent economisch zelfstandige vrouwen in 45 jaar

Tussen 1977 en 2022 is het aandeel vrouwen dat economisch zelfstandig is, gegroeid van 20 naar bijna 70 procent. Bij mannen bleef het stabiel rond 80 procent. Boven de zestig jaar steeg het aandeel...

Artikelen

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten; herziene versie

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Plausibiliteitsanalyses Risico-indicator Onderwijsachterstanden Scholen

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het basisonderwijs tussen de jaren 2022 en 2023, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de...

Publicaties

Slachtofferschap online criminaliteit; persoonskenmerken

Online criminaliteit, oplichting, fraude, hacken, bedreiging, intimidatie Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, seksuele oriëntatie, inkomen

Cijfers

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland, 2024-2070

Bevolkingsprognose; bevolkingsomvang (op 1 januari) naar herkomstland, geboorteland, leeftijd en geslacht

Cijfers

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; herkomst, arbeidsbelemmeringen

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Herkomst, arbeidsduur, arbeidsbelemmerd

Cijfers

Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijzigingen naar soort regeling, leeftijd, burgerlijke staat of verblijfsduur naar geslacht

Cijfers

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2023

Nederland in cijfers editie 2023 beantwoordt 34 uiteenlopende vragen met cijfers over Nederland in beeld, tekst en figuren.

Publicaties

Vo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Diploma op peilmoment Totaal leerlingen startjaar, totaal met diploma, totaal zonder diploma

Cijfers

Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken

Personen met re-integratie- en/of participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening

Cijfers

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio

Cijfers

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Leeftijd, peilmoment

Cijfers

Psychosociale arbeidsbelasting werknemers; herkomst, arbeidsbelemmering

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Herkomst, arbeidsduur, arbeidsbelemmerd

Cijfers

CBS op zoek naar data-analisten met passie voor het vak

Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

Bijna 1 op de 10 dochters van 80-plussers zwaar belast door mantelzorg

37 procent van de kinderen van 80-plussers gaf mantelzorg in 2022. Tien jaar eerder was dat nog 32 procent. Dochters met ouders van 80 jaar of ouder gaven vaker mantelzorg dan zonen. Ook waren ze...

Artikelen

Ho; gediplomeerden, soort diploma, studierichting, herkomst

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, studierichting, herkomstland

Cijfers

Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond

Huwende personen met migratieachtergrond geslacht, migratieachtergrond, generatie

Cijfers

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden

Cijfers

Personen met verstrekte geneesmiddelen; herkomst

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep, ATC-klasse; herkomst; leeftijd; geslacht

Cijfers