Zoekresultaten

788 resultaten voor rechterlijke macht
788 resultaten voor rechterlijke macht

Pagina 1 van 32

Rechterlijke macht

Het geheel van rechtsprekende organen (waaronder de rechtbanken, hoven en Hoge Raad) en het Openbaar Ministerie.

Overig

Uitstroomrechtertab: Zaken die uitstromen bij de rechter

Uitstroomrechtertab: Alle zaken die uitstromen bij de rechter in eerste aanleg in het betreffende jaar, 2001-2021

Overig

Afdoening door de rechter

Einduitspraak van een rechter in een rechtszaak in de vorm van een eindarrest, eindbeschikking of eindbeslissing.

Overig
Overig

Burgerlijke rechtspraak

Rechtspraak op het gebied van het burgerlijk recht.

Overig

Onbevoegdverklaring van de rechter

Beslissing van een rechter dat deze op grond van wettelijke bepalingen niet bevoegd is om van de zaak kennis te nemen. De beslissing hiertoe neemt de rechter zelf.

Overig

Beslissingen door OM en rechter naar maand, 2020

Beslissingen door OM en rechter naar maand, de beslissingen door het OM zijn uitgesplitst naar dagvaarding , voorwaardelijk beleidsepot en onvoorwaardelijk sepot, 2020

Cijfers

Strafrechtspleging

Geheel van rechtshandelingen door het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht met betrekking tot strafzaken.

Overig

Beslissingen OM en rechter bij bedreiging, 2010-2020

Beslissingen door het Openbaar Ministerie en door de rechter in eerste aanleg bij bedreiging als zwaarste feit binnen een zaak naar soort beslissing, 2010-2020

Cijfers

Maatschappelijk onbehagen en pessimisme voor en tijdens de pandemie

Het maatschappelijk onbehagen en het pessimisme in 2018 en in 2021 worden beschreven. Trends van de Nederlandse bevolking staan centraal, uitgesplitst naar bevolkingsgroepen. Gegevens van het...

Publicaties

Minder beslissingen OM en rechter in 2020

Het aantal door de rechter genomen eindbeslissingen in 2020 is in vergelijking met een jaar eerder met bijna een kwart afgenomen. Het aantal beslissingen dat door het Openbaar Ministerie (OM) werd...

Artikelen

Culturele diversiteit Rechtspraak juni 2020

Culturele diversiteit onder rechterlijke ambtenaren binnen de Rechtspraak, juni 2020

Cijfers

Rechtspraak in Nederland 2006

Rechtspraak in Nederland 2006 bevat informatie over de organisatie van de rechtspraak en over de afhandeling van rechtzaken door de diverse rechterlijke colleges.

Publicaties

Rechtspraak in Nederland 2007

Deze publicatie bevat informatie over het aantal rechtszaken en de afhandeling ervan door diverse rechterlijke colleges.

Publicaties
Artikelen

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren

Cijfers

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Schuldsaneringen Natuurlijke Personen

korte beschrijving onderzoek Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen

Overig

Rechtspraak in Nederland 2005

De publicatie Rechtspraak in Nederland geeft statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. Zowel burgerlijk recht als bestuurs- en strafrecht komen aan de orde.

Publicaties

Civiele rechtspraak, 1997-2000

Civiele contentieuze zaken (dagvaardingszaken) en extra - judiciële zaken (verzoekschriftprocedures) bij kantongerechten, arrondisse-

Cijfers

Rechtspraak in Nederland 2001

Rechtspraak in Nederland verschaft een keur aan statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. De gegevens betreffen rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de...

Publicaties

Data Alliantie Strafrechtketen

De Data Alliantie Strafrechtketen (DAS) is een beoogd samenwerkingsverband binnen de strafrechtketen.

Overig

Bestuursrechtspraak

Rechtspraak op het gebied van het bestuursrecht. Hierbij kan een persoon of een instantie een beslissing van een bestuursorgaan aanvechten.

Overig

Vereniging

Rechtspersoon, opgericht als samenwerkingsverband tussen twee of meer personen (leden) om een bepaald doel te bereiken. Eventuele winst mag niet onder de leden worden verdeeld, maar moet ten goede...

Overig