Zoekresultaten

930 resultaten voor ontbinding relaties
930 resultaten voor ontbinding relaties

Pagina 1 van 38

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand

Cijfers

Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding

Wat is het verband tussen de conjunctuur en de relatievorming en -ontbinding?

Publicaties

Relaties en klanten

Relaties en klanten

Overig

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Uitspraak van de rechter om op verzoek van een van de partners een geregistreerd partnerschap te ontbinden. De beëindiging van het geregistreerd partnerschap wordt definitief door inschrijving bij de...

Overig

Nbaansleutelstab: Relaties nieuwe en oude baandefinities

Nbaansleutelstab: Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities, 2006 t/m 2016.

Overig
Overig

Relaties tussen (inter)nationale standaardclassificaties

In dit schema worden de relaties aangegeven tussen de internationale standaardclassificaties van economische activiteiten, de internationale productclassificaties en de nationale Standaard...

Overig

Trends in (echt)scheidingen

In dit artikel wordt onder meer onderzocht of de echtscheidingskans van recent gesloten huwelijk is gedaald ten opzichte van huwelijken die in eerdere periodes werden gesloten. Ook wordt gekeken of...

Publicaties

Internationale experts leggen het CBS langs de meetlat

Onlangs was het CBS voor de derde keer onderwerp van een peer review vanuit het Europees Statistisch Systeem (ESS).

Artikelen

Ben jij het nieuwe talent waar het CBS naar op zoek is?

Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

Turkse, Marokkaanse, Nederlandse relaties even stabiel

Bijna 3/4 van de stellen met een Turkse, Marokkaanse of Nederlandse achtergrond is na 12 jaar nog bij elkaar

Artikelen

Relaties meest stabiel bij klein leeftijdsverschil

Welke relaties zijn het stabielst? Blijven jonge samenwoners of gehuwden langer of korter bij elkaar? Wat is het effect van een groter leeftijdsverschil of het opleidingsniveau van de partners?

Artikelen
Artikelen

Scheiding (demografie)

Ontbinding van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoonrelatie anders dan door overlijden.

Overig

NWO-subsidie voor onderzoek naar wereldwijde brede welvaart

Op welke manier beïnvloedt de economische groei van Nederland de welvaart in armere landen op het zuidelijk halfrond?

Artikelen

CBS en TNO brengen energiearmoede huishoudens in kaart

De energieprijzen, die het afgelopen jaar fors zijn gestegen, zijn dagelijks in het nieuws.

Artikelen

Green Deal: CBS werkt met externe partners aan verduurzaming

Wereldwijd is er een grote en toenemende behoefte aan informatie over klimaatverandering en energietransitie, milieukwaliteit en circulariteit, natuur en biodiversiteit.

Artikelen

Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de gezondheid en het zorggebruik van mensen, uitgesplitst naar het wel of niet hebben van een aanvullende verzekering. Met focus op zorggebruik dat vanuit...

Publicaties

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.

Cijfers

Relatie-ontbinding na eerste samenwoning/huwelijk (OG'98), 1998

Relatie - ontbinding eerste samenwoning/huwelijk van vrouwen Periode begin ongehuwd samenwonen/begin huwelijk

Cijfers