Zoekresultaten

3795 resultaten voor natuur en milieu
3795 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 148 van 152

Kwartaalsectorrekeningen; financiële rekeningen 2001-2012

Financiële positie (balansstanden,financiële transacties, en overige mutaties) van de totale economie en de sectoren.

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2006

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, software/ICT-applicaties naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2007

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, ketenintegratie, Automated Data Exchange naar bedrijfsgrootte/-tak

Cijfers

Laatste levensjaren tachtigplussers

In 2017 stierven ruim 82 duizend van de 764 duizend mensen van 80 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de tien tachtigplussers. Van de overleden tachtigplussers woonde 46 procent in een verpleeghuis...

Publicaties

Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

Opvattingen over de timing van het ouderschap

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking in Nederland over de timing van het ouderschap.

Publicaties

Meningen over de eigen bijdrage aan de gezondheidszorg

In dit artikel wordt nagegaan hoe de Nederlandse bevolking denkt over de eigen bijdrage voor een aantal zorgkosten. De resultaten laten zien dat veel mensen voorstander zijn van een eigen bijdrage...

Artikelen

Maatstaven gemeentefonds; Sociaal domein; diverse peildata; regio 2017

Jeugdwet, Participatiewet, Wmo Gemeenten 2017

Cijfers

Overheid; overheidsconsumptie naar functie 1995 - 2012

Overheidsconsumptie per subsector naar COFOG-functies (beleidsterreinen).

Cijfers

Leerlingen en geslaagden naar schoolgemeente, 2000-2005

Leerlingen en geslaagden. Onderwijssoort, schoolgemeente en geslacht.

Cijfers

Bbp, prod. en best; investeringen naar sector en type activa 1969 - 2012

Bruto investeringen in vaste activa naar type activa Economische sectoren

Cijfers

Kwartaalsectorrekeningen; lopende rekeningen, 2001-2012

Uitgaven en inkomsten (middelen en bestedingen) van de totale economie en de sectoren.

Cijfers

Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Regio-indelingen en geslacht

Cijfers

Hoofdbanen van werknemers; SBI'93, loonklasse en woon- en werkregio

Hoofdbanen van werknemers. Naar woonregio, werkregio, SBI'93 en loonklassen.

Cijfers

Aanbod en gebruik; productgroepen, nr, 1995-2016

Aanbod en gebruik van goederen en diensten naar productgroepen Productgroepen van activiteit (CPA)

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en land 2008-2017

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.

Cijfers

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose VTV, 1981-2012

Ziekenhuisopn.; dagopn., klinische opnamen, verpleegdagen en gemid - delde verpleegduur naar geslacht, leeftijd, regio en diagnose-ind. VTV

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Hoger onderwijs: arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerden

Arbeidsmarktpositie en loon van pas geslaagde hbo’ers en academici. Diverse kenmerken; herkomst, afstudeerrichting, economische activiteit

Cijfers

Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken; 2010-2013

Roken, alcohol, onder- en overgewicht, pilgebruik, preventief onderzoek en lichamelijke activiteit naar diverse persoonskenmerken.

Cijfers

Sectorrekeningen; kerngegevens 1969 - kw4 2013

Kerncijfers van economische sectoren De belangrijkste informatie over de economische sectoren en buitenland

Cijfers

Satellietrekening cultuur en media 2018

Naast de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie en de verschillende goederen, diensten en bedrijfstakken die daarbij een rol spelen, zijn de verschillende cultuur- en...

Publicaties

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2004-2006

Innovatie, knelpunten bij innovatie, innovatie - uitgaven, Bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Cijfers

Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van cijfers uit de doodsoorzakenstatistiek van 1950 tot en met 2020. Deze statistiek bevat informatie over overleden personen die in de Basis Registratie Personen...

Publicaties