Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:woonlasten
20 resultaten voor keyword:woonlasten

Relatieve woonlasten in Nederland hoger dan in meeste EU-landen

Nederlanders geven gemiddeld 23 procent van hun besteedbaar inkomen uit aan wonen Daarmee staat Nederland op de zesde plek van de Europese Unie.

Artikelen

Betaalbaarheid wonen en energie beter in beeld

Het nijpende woningtekort, de hoge huizenprijzen en stijgende energiekosten, ze maken de vraag hoe betaalbaar wonen in Nederland is steeds pregnanter.

Artikelen

Aandeel woonlasten in inkomen gedaald in 2021

De woonquote, de totale woonlasten als percentage van het besteedbaar inkomen, was in 2021 voor huurders gemiddeld 36,3 procent. Huiseigenaren waren met gemiddeld 23,4 procent een kleiner deel van...

Artikelen

Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning

Woonlasten, woonquote, scheefhuur Eigenaar of huurder, huishoudkenmerken, woningkenmerken, marges, perioden

Cijfers

Woonlasten huishoudens; kenmerken woning, regio

Woonlasten, woonquote, scheefhuur Eigenaar of huurder, regio, woningkenmerken, perioden, marges

Cijfers

Woonlasten ten opzichte inkomen niet verder gestegen

De woonquote, het deel van het besteedbaar inkomen dat aan woonlasten wordt uitgegeven, is ten opzichte van 2015 niet verder toegenomen. Voor huurders bleef de woonquote nagenoeg gelijk, voor...

Artikelen

Eigenaren vaker tevreden met woning dan huurders

Van alle huishoudens is 87 procent tevreden met de woning en 82 procent met de woonomgeving.

Artikelen

Woonlasten vormen bijna 40 procent uitgaven laagste inkomens

Woonlasten vormen de grootste uitgavenpost voor huishoudens. In de laagste inkomensgroep bedragen de woonlasten 39 procent van de bestedingen, maar het aandeel daalt naarmate het inkomen stijgt.

Artikelen

Huishoudens besteden jaarlijks 6 duizend euro aan ontspanning

Huishoudens geven 6 duizend euro per jaar uit aan ontspanning. Dat komt neer op 18 procent van de totale bestedingen. De grootste uitgaven doen huishoudens aan vakanties en in de horeca. Dat blijkt...

Artikelen

Woononderzoek Nederland 2009

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De publicatie Het wonen overwogen beschrijft de recente...

Artikelen

Woon- en energielasten drukken het zwaarst op laagste inkomens

De grootste uitgavenpost voor huishoudens is wonen. Vooral de lagere inkomens besteden hier relatief veel aan.

Artikelen

Laagste inflatie sinds 1989

De inflatie is in oktober 2006 uitgekomen op 0,9 procent. Dit is de laagste inflatie sinds maart 1989.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen