Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:voltijdonderwijs
9 resultaten voor keyword:voltijdonderwijs

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Leerlingen met en zonder diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, brugklastype startjaar

Cijfers

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken 2008-2016

Vertraging naar leerlingkenmerken Migratieachtergrond, brugklastype, startjaar, peilmoment

Cijfers

Jongens staan na een jaar al op achterstand op het vo

Zeven jaar nadat ze in schooljaar 2010/’11 in de brugklas zijn gestart hebben meisjes vaker dan jongens een havo- of vwo-diploma behaald

Artikelen

Mijlpalen twintigers schuiven op

Twintigers in 2018 settelen later dan de jongeren uit 2008. Jongvolwassenen gaan later uit huis, beginnen later aan samenwonen of baby’s. Ze hebben ook later vast werk of een eigen huis.

Artikelen

Jongeren steeds langer in het onderwijs

Steeds meer leerlingen blijven na afloop van de volledige leerplicht in het onderwijs of keren daarin terug. Dit komt vooral door de toegenomen populariteit van het hoger onderwijs.

Artikelen

Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995-2005

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen
Artikelen