Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:voltijdonderwijs
12 resultaten voor keyword:voltijdonderwijs

Jongens staan na een jaar al op achterstand op het vo

Zeven jaar nadat ze in schooljaar 2010/’11 in de brugklas zijn gestart hebben meisjes vaker dan jongens een havo- of vwo-diploma behaald

Artikelen

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken 2008-2016

Vertraging naar leerlingkenmerken Migratieachtergrond, brugklastype, startjaar, peilmoment

Cijfers

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Leerlingen met en zonder diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, brugklastype startjaar

Cijfers
Artikelen

Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995-2005

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2006

Artikelen

Mijlpalen twintigers schuiven op

Twintigers in 2018 settelen later dan de jongeren uit 2008. Jongvolwassenen gaan later uit huis, beginnen later aan samenwonen of baby’s. Ze hebben ook later vast werk of een eigen huis.

Artikelen

Deelnemers levenlang leren 20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Cijfers

Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2016

Gegevens over huishoudens waarin minimaal 1 persoon zich bevindt die in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam is.

Cijfers
Artikelen

Jongeren steeds langer in het onderwijs

Steeds meer leerlingen blijven na afloop van de volledige leerplicht in het onderwijs of keren daarin terug. Dit komt vooral door de toegenomen populariteit van het hoger onderwijs.

Artikelen

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs

Deze maatwerktabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van...

Cijfers

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers