Zoekresultaten

10 resultaten voor keyword:verpleeg en verzorghuizen
10 resultaten voor keyword:verpleeg en verzorghuizen

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Vier grootste zorgsectoren boekten 12 procent hoger resultaat in 2021

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren samen nam in 2021 ten opzichte van een jaar eerder met 12 procent toe. Dat komt neer op een toename van 152 miljoen euro.

Artikelen

Resultaat vier grootste zorgsectoren met meer dan een kwart toegenomen

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren nam in 2020 ten opzichte van een jaar eerder met 26 procent toe.

Artikelen

115 duizend mensen in verzorgings- of verpleeghuis

In 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Rotterdam telt met 4,5 duizend de meeste bewoners, gevolgd door Amsterdam met ruim 3 duizend. Sinds 19 maart 2020 mogen...

Artikelen

Meer instellingen langdurige zorg verliesgevend in 2015

Het aantal verlieslijdende organisaties in de langdurige zorg is in 2015 toegenomen

Artikelen

Voorlopige financiële kengetallen V en V 2015

Voorlopige cijfers over instellingen in Verpleging en Verzorging over 2015

Cijfers

Voorlopige financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over 2015.

Cijfers

Opbrengsten en kosten zorginstellingen stijgen minder hard

Bij de zorginstellingen groeiden de opbrengsten in 2010 en 2011 minder hard dan in de drie voorafgaande jaren. Tegelijkertijd hebben de zorginstellingen kans gezien de kosten minder hard te laten...

Artikelen

Oudere krijgt steeds meer zorg

De hoeveelheid geleverde zorg aan ouderen groeit sneller dan het aantal patiënten. Per oudere neemt dus de zorg toe.

Artikelen