Zoekresultaten

3 resultaten voor keyword:verblijfsduur in Nederland
3 resultaten voor keyword:verblijfsduur in Nederland

Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied

Ouderen uit Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen hebben een ongunstiger sociaaleconomische positie dan in Nederland geboren ouderen. Bij migranten met een andere herkomst...

Artikelen

De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving

Een studie naar de relevantie van verblijfsduur bij sociale en maatschappelijke participatie.

Publicaties

Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de verblijfsduur van immigranten en hun vertrouwen in andere mensen en in instituties. Het vertrouwen van niet-westerse immigranten neemt af naarmate ze...

Publicaties