Zoekresultaten

7 resultaten voor keyword:uithuisgaan
7 resultaten voor keyword:uithuisgaan

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

De groeiende groep jongvolwassen thuiswonenden

Trend in thuis wonen, uit huis gaan en terugkeren naar het ouderlijk huis (boemerangkinderen) onder jongeren van 18 tot en met 30 jaar in 2011 tot 202. Verschillen naar leeftijd en hoofdactiviteit...

Publicaties

Leeftijd bij uit huis gaan in 2020 licht gedaald

De leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten is in 2020 iets gedaald. Gemiddeld genomen gingen jongeren met 23,7 jaar uit huis, ruim twee maanden eerder dan in 2019.

Artikelen

Doorstroom naar hbo stabiel

De doorstroom van havo naar hbo daalde in 2015, en is daarna stabiel gebleven. De doorstroom van vwo naar wo bleef stijgen. Steeds minder studenten van hbo en universiteit gaan op kamers

Artikelen

Studerende én werkende jongeren gaan later uit huis

In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. De verschuiving was het sterkst bij studenten, die in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig gingen wonen dan in 2012.

Artikelen

Studenten gaan minder op kamers

Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 gaan hbo- en wo-studenten minder op kamers.

Artikelen

Studeren en uit huis gaan nog haalbaar?

Samenhang sociaal leenstelsel en welvaart van ouders met studie- en woonbeslissingen van havo- en vwo-gediplomeerden.

Artikelen