Studeren en uit huis gaan nog haalbaar?

© ANP
In dit artikel is onderzocht in welke mate het sociaal leenstelsel en welvaart van de ouders samenhangen met veranderde studie- en woonbeslissingen van havo- en vwo-gediplomeerden in 2007-2016.
De invoering van het sociaal leenstelsel gaat samen met een kleine daling in de doorstroom van de havo naar het hbo, terwijl studiebeslissingen van vwo-gediplomeerden niet veranderden. Sociaaleconomische verschillen in studeren bleven onveranderd voor zowel vwo- als havo-gediplomeerden. Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel gaan er wel veel minder studenten zelfstandig wonen, maar leidde dit niet tot grotere verschillen tussen welvaartsgroepen. Kinderen van ouders met een relatief hoge welvaart gaan nog steeds vaker uit huis.