Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:speciale scholen
6 resultaten voor keyword:speciale scholen

70 duizend basisschoolleerlingen in speciaal onderwijs

In het schooljaar 2013/’14 zaten 70 duizend  leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs of op een speciale school voor basisonderwijs. Op 1 augustus gaat de Wet Passend...

Artikelen

Meer jongens op speciale scholen

In de periode 2003/’04 - 2011/’12 is het aantal leerlingen op speciale scholen met 30 procent toegenomen. Die toename zit vooral in het voortgezet onderwijs.

Artikelen

Uitgaven speciale scholen 1,6 miljard euro in 2010

De exploitatie-uitgaven van speciale scholen zijn 1,6 miljard euro in 2010. Met deze uitgaven hielden speciale scholen 7 miljoen euro over. Hoewel het financiële overschot afneemt, staan speciale...

Artikelen

Aantal leerlingen op speciale scholen groeit aanhoudend

In het schooljaar 2010/’11 zaten er bijna 69 duizend leerlingen op speciale scholen. In het schooljaar 2003/’04 waren dat er nog 54 duizend.

Artikelen

Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld

In het schooljaar 2007/’08 zaten 65 duizend leerlingen op speciale scholen voor kinderen met handicaps of stoornissen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 1995/’96. Op de speciale scholen...

Artikelen

Kinderen in speciaal basisonderwijs en op speciale scholen (2e kwartaalrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor)

Dit rapport van de jeugdmonitor gaat over kinderen die in het speciaal basisonderwijs of op speciale scholen zitten.

Artikelen