Kinderen in speciaal basisonderwijs en op speciale scholen (2e kwartaalrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor)

2e kwartaalrapportage Landelijke Jeugdmonitor

Dit is de 2e kwartaalrapportage 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor. Dat is een website met gegevens over de jeugd in Nederland op het gebied van onderwijs, gezondheid en welzijn, justitie en arbeid. De website bevat ook kwartaalrapportages die een wisselende selectie van de gegevens in de Jeugdmonitor toelichten.

Dit rapport van de jeugdmonitor gaat over kinderen die in het speciaal basisonderwijs of op speciale scholen zitten.