Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:publieke sector
5 resultaten voor keyword:publieke sector

Loonverschil tussen mannen en vrouwen in 2022 iets afgenomen

Gemiddeld verdienen mannen per uur nog steeds meer dan vrouwen, maar het verschil is opnieuw kleiner geworden. In 2022 lag het gemiddelde uurloon bij de overheid voor mannen 5,1 procent hoger en in...

Artikelen

Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018.

Artikelen

Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

In dit onderzoek is een kwantitatieve beschrijving opgenomen van mogelijke neveneffecten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor vijf arbeidsmarktfactoren.

Publicaties

Wat rekent het CBS tot de sector overheid?

Het CBS bakent voor de statistieken van de overheidsfinanciën de sector overheid af volgens Europese richtlijnen.

Artikelen

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig