Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017

© ANP
In 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met 8 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Over het spoor zijn juist 13 procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd. Het totale gevaarlijke-stoffenvervoer via pijpleiding, binnenvaart, wegvervoer en spoorvervoer is in 2017 ten opzichte van 2016 nagenoeg gelijk gebleven. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2017 is 240 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen in Nederland vervoerd over binnenwater, via een pijpleiding, over de weg en over het spoor. De meeste gevaarlijke stoffen worden via pijpleiding (52 procent) en de binnenwateren (40 procent) vervoerd. Dit vervoer is in 2017 vrijwel net zo omvangrijk als in 2016.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is met 8 procent toegenomen. Dit betrof vooral vloeibare geraffineerde aardolieproducten zoals benzine. Het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor daalde met 13 procent, vooral door de daling van het vervoer van chemische producten.

Vervoer van gevaarlijk stoffen naar vervoerswijze, 2017
categoriesaandeel
Pijpleiding51,6
Binnenvaart40,5
Weg6,5
Spoor1,4
 

Meer dan vijf jaar eerder

In 2017 zijn ruim 8 procent meer gevaarlijke stoffen vervoerd dan in 2013. Via alle vier de vervoerswijzen werden er, in vergelijking met 2013, meer gevaarlijke stoffen vervoerd. Deze toename over vijf jaar was met 22 procent het sterkst bij het spoorvervoer. Bij de overige vervoerswijzen lag de groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen rond 8 procent.

Vervoerd gewicht gevaarlijke stoffen, 2017
categories% 2017 tov 2013 (% mutatie t.o.v. 2013)
Pijpleiding7,5
Binnenvaart7,7
Weg8,1
Spoor22,1

Pijpleiding

Gevaarlijke stoffen maken in 2017 18 procent uit van al het vervoer via pijpleiding, binnenvaart, per spoor en over de weg. Het aandeel gevaarlijke-stoffenvervoer in het totale goederenvervoer over de weg is met 2 procent het laagst. Via pijpleiding worden vrijwel alleen maar gevaarlijke stoffen vervoerd. Gevaarlijke stoffen vormen ruim een kwart van het goederenvervoer per binnenvaartschip, en 8 procent van het goederenvervoer per spoor.

Vervoerd gewicht, 2017
categoriesOverige goederen (mln ton)Gevaarlijke stoffen (mln ton)
Pijpleiding5,3124,0
Binnenvaart229,484,6
Weg728,715,5
Spoor34,43,4

Brandbare vloeistoffen

Het merendeel van alle gevaarlijke-stoffen bestaat uit brandbare vloeistoffen (62 procent). Het gaat om benzine, diesel en olie. Een kwart bestaat uit samengeperste of vloeibaar gemaakte gassen, zoals lng, stikstof en kooldioxide. Het vervoer van giftige en bijtende stoffen heeft een aandeel van 2 procent en 1 procent.

Vervoer van gevaarlijke stoffen naar soort, 2017
categoriesaandeel
Brandbare vloeistoffen62,34
Samengeperste/vloeibaar gem. gassen26,17
Bijtende stoffen1,72
Giftige stoffen0,63
Overige gevaarlijke stoffen9,15

Een uitgebreider artikel 'Vervoer gevaarlijke stoffen blijft groeien / Een overzicht in cijfers van 2013-2017' is gepubliceerd in het vakblad gevaarlijke ladingen.