Recorduitvoer aardgas in 2008

In 2008 is 58,5 miljard m3 aardgas uitgevoerd. Dit is de grootste hoeveelheid sinds de ontdekking van het aardgas in Slochteren. De uitvoer groeide vorig jaar met 11 procent ten opzichte van 2007, terwijl de invoer bijna gelijk bleef.

In- en uitvoer van aardgas

In- en uitvoer van aardgas

Handelsoverschot blijft groeien

Het handelsoverschot van aardgas was in 2008 ongeveer 50 procent  hoger dan in 2007. Dit komt vooral door de sterke prijsstijging van aardgas de afgelopen jaren. In kubieke meters groeide het handelsoverschot in 2008 met 22 procent. De afgelopen jaren steeg zowel de invoer als de uitvoer van aardgas. Dit past bij de ontwikkeling van Nederland tot de aardgasrotonde van Noordwest-Europa.

Uitvoer aardgas via grenspassages

Uitvoer aardgas via grenspassages

Sinds 2007 ook uitvoer naar Groot-Brittannië

De stijging is toe te schrijven aan de gasuitvoer naar Groot-Brittannië. In december 2006 is een pijpleiding van Nederland naar Groot-Brittannië in gebruik genomen. Via deze pijpleiding is in 2007 bijna 8 miljard m3 aardgas uitgevoerd en in 2008 al ruim 9 miljard m3. Daarnaast was de uitvoer naar Duitsland en België in 2008 weer op peil. In 2007 was de uitvoer naar beide buurlanden relatief laag door de zeer zachte winter. 

Aardgasbalans, 2007 en 2008

Aardgasbalans, 2007 en 2008

Ook winning aardgas hoog

In 2008 is ruim 80 miljard m3 aardgas gewonnen uit de Nederlandse bodem. Dit is 11 procent meer dan in 2007. Deze gewonnen hoeveelheid is een van de grootste van de afgelopen tien jaar. Alleen in 2004 was de winning met 81,5 miljard m3 iets hoger.

Het totale verbruik van aardgas in Nederland was in 2008 ruim 4 procent hoger dan in 2007. Dit komt doordat er in 2008 meer koude dagen waren dan in 2007.

Otto Swertz en Jan Kloots

Bron: StatLine, aardgasbalans