Achtergronden en berekeningswijzen van CBS-overlevingstafels

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. Overlevingstafels beschrijven het sterfte- en overlevingspatroon in een bevolking. Op basis van sterftequotiënten geven de overlevingstafels per leeftijd(sgroep) informatie over grootheden zoals het aantal nog levenden, het aantaloverledenen en de levensverwachting. Auteurs: Anouschka van der Meulen en Fanny Janssen