Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:medisch specialistische zorg
13 resultaten voor keyword:medisch specialistische zorg

Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2013-2018

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Artikelen

Aantal DBC’s per dag op de SEH naar regio; 2010-2017

Het aantal DBC’s van personen op de Spoedeisende Hulp (SEH), per diagnose(cluster) en specialisme, naar regio; 2010-2017.

Cijfers

Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2019-2021

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ).

Cijfers

Meer specialistische behandelingen voor obesitas

Steeds meer Nederlanders ondergaan een medische specialistische behandeling voor obesitas. Deze behandelingen komen vaker voor bij lagere inkomens.

Artikelen

Kwaliteitscorrecties bij het vaststellen van de zorgvolume-ontwikkeling

Dit paper beschrijft of het in Nederland mogelijk is om, op basis van reeds beschikbare cijfers over de kwaliteit van zorg, kwaliteitsveranderingen te incorporeren in het zorgvolume-cijfer.

Artikelen

Diagnose indeling van DBC’s in de MSZ, 2013-2015

Onderliggende DBC-diagnosen van de indeling in Statline tabellen m.b.t. DBC MSZ

Cijfers

Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2013-2018

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Artikelen

Betaalde uren per week, medisch specialisten, 2015-2016

Gemiddeld aantal betaalde uren (december, 2015 en 2016) per week en contracturen (2016) voor medisch specialisten in loondienst, naar specialisme en branche.

Cijfers

Aantal DBCs per dag op de SEH per KNMI-regio; 2010-2015

Het aantal DBC's en het aantal personen per dag op de SEH naar diagnosecluster en KNMI-regio; 2010 t/m 2015.

Cijfers

Zorguitgaven stijgen in 2018 met 3,1 procent

In 2018 is 100,0 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 3,0 miljard euro meer dan in 2017. De zorguitgaven groeiden voor het zesde achtereenvolgende jaar minder hard dan de economie.

Artikelen

Prijs- en volumeontwikkelingen in de medisch specialistische zorg

Onderzoek naar de uitgaven in de medisch specialistische zorg in 2013-2017. Een nieuwe methode maakt het mogelijk de omzetontwikkeling te splitsen in een prijs- en volumedeel.

Artikelen

Beloning van werkzame artsen in de zorg, 2013- 2015

Inkomen van in de zorgsector werkzame artsen en tandartsen.

Cijfers

Zorguitgaven stijgen in 2017 met 2,1 procent

De zorguitgaven namen met 2,1 procent minder snel toe dan het bbp dat in 2017 met 4,3 procent (in werkelijke prijzen) groeide. Het aandeel van de zorguitgaven in het bbp daalde daardoor van 13,6...

Artikelen