Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:leegstand
12 resultaten voor keyword:leegstand

Landelijke Monitor Leegstand, 2015-2019

Administratieve leegstand uitgesplitst naar vastgoedtype, gebiedskenmerken en woningkenmerken.

Cijfers

Begin 2021 stond 2,4 procent van de woningen leeg

Op 1 januari 2021 stonden 187 duizend woningen leeg, 2,4 procent van alle woningen. Hoger was de leegstand van kantoren en winkels met respectievelijk 10,2 procent en 8,7 procent.

Artikelen

Leegstand van rijksmonumentale niet-woningen, 2019

Onderzoek naar de administratieve leegstand van rijksmonumentale niet-woningen.

Cijfers

Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2021-2022

De tabellen geven inzicht in de administratieve leegstand en WOZ-waarden van vastgoed op bedrijventerreinen in Zuid-Holland.

Cijfers

Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020

De tabellen geven inzicht in de administratieve leegstand en WOZ-waarden van vastgoed op bedrijventerreinen in Zuid-Holland.

Cijfers

Landelijke Monitor Leegstand, 2020

Administratieve leegstand uitgesplitst naar vastgoedtype en stedelijkheidsgraad

Cijfers

In veel gemeenten nauwelijks langdurige woningleegstand

Op 1 januari 2019 stonden 91,5 duizend woningen administratief leeg, waarvan 36 procent, ongeveer 33 duizend woningen, langdurig.

Artikelen

Minder leegstaande woningen, kantoren en winkels

De leegstand van onder andere woningen, kantoren en winkels in Nederland is in vergelijking met 2021 met ruim 10 duizend afgenomen naar 219 duizend objecten op 1 januari 2022. I2,6 procent van alle...

Artikelen

Leegstand bedrijven en winkels in Schagen, 2018

Een kaart van Schagen waarop te zien is in welke delen van bedrijventerreinen en winkelgebieden relatief veel of weinig leegstand is.

Cijfers

Verkenning leegstandsmonitor op kwartaalbasis, 2022

Resultaten van een verkennend onderzoek naar administratieve leegstand per kwartaal, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar verschillende regionale niveaus en naar verschillende gebruiksfuncties...

Cijfers

Landelijke monitor leegstand 2022

De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de...

Cijfers

Landelijke monitor leegstand 2021

De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de...

Cijfers