Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:lading
14 resultaten voor keyword:lading

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden

Cijfers

Big Data en de vleugels van Icarus

CBS houdt zich al enige jaren bezig met onderzoek naar Big Data. Maar het is niet de enige die dat doet. Ook Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente...

Artikelen

Binnenvaart vervoert minder door lage waterstanden

De binnenvaart heeft in het derde kwartaal 5 procent minder vracht vervoerd dan een jaar eerder. De waterstand in een aantal Nederlandse rivieren was uitzonderlijk laag.

Artikelen

Groei goederenaanvoer zeevaart, steeds grotere schepen

Tussen 2000 en 2013 is de aanvoer van goederen in Nederlandse zeehavens met 24 procent gestegen. Vorig jaar is 388 miljoen ton goederen via zee aangevoerd, vooral bulkgoederen en goederen in...

Artikelen

Wegvervoer vooral over korte afstand

Nederlandse wegtransporteurs vervoeren goederen over relatief korte afstanden. Bijna 85 procent van de geladen goederen wordt binnen 300 kilometer weer gelost.

Artikelen

Meer capaciteit en stabiele goederenstromen in binnenvaart

In de periode 2008-2012 vervoerde de binnenvaart jaarlijks min of meer vergelijkbare hoeveelheden goederen. Toch neemt de capaciteit van de vloot toe, hierdoor ontstaat overcapaciteit.

Artikelen

Binnenvaart vaart wel bij lage waterstand

De omzet van de binnenvaart was in het tweede kwartaal van 2011 bijna 20 procent groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is mede te danken aan laag water.

Artikelen
Cijfers

Jaarkilometrage, leeftijd en leeggewicht van particuliere personenauto's naar leeftijd van de eigenaar, 2008

Deze tabellen bevatten informatie over het gemiddelde jaarkilometrage, de gemiddelde leeftijd en het gemiddelde leeggewicht van personenauto's op naam van particulieren, uitgesplitst naar leeftijd...

Cijfers

Verkeersprestaties trekkers en vrachtauto's

De verkeersprestaties van Nederlandse trekkers en vrachtauto's in binnen- en buitenland en die van buitenlandse trekkers en vrachtwagens op Nederlands grondgebied, naar leeftijd voertuig en gewicht...

Cijfers
Artikelen