Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:dierlijke mest
38 resultaten voor keyword:dierlijke mest

Pagina 1 van 2

Fosfaatklasse per grondsoort, 2016-2019

In de tabel staan de areaalcijfers van de verschillende grondsoorten per fosfaatklasse in de jaren 2016 tot en met 2019.

Cijfers

Stikstof- en fosfaatexcretie 2018, vijfjaarsgemiddelde

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.

Cijfers

Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen

De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen.

Artikelen

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 april 2018.

Cijfers

Productie van dierlijke mest en mineralen

Het vaststellen van de omvang van de mestproductie en van de uitscheiding van mineralen door de Nederlandse veestapel.

Overig

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2020.

Cijfers

Dierlijke mest en mineralen 2019

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2019.

Publicaties

Stikstofoverschot landbouw in 2020 iets toegenomen

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met ongeveer 4,5 procent toegenomen naar 307 miljoen kilogram.

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2020

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2020.

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Een prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Cijfers

Dierlijke mest en mineralen 2015

Mestproductie en uitscheiding van stikstof, fosfaat en kali door diercategorieën in de landbouw

Artikelen

Iets meer stikstof en minder fosfaat in mest

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest is in 2020 toegenomen met 1,0 procent tot 494 miljoen kilogram. Dat is nog onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld.

Artikelen

Stikstofoverschot landbouw op zijn laagst sinds 2014

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021, vergeleken met een jaar eerder, met 5,0 procent afgenomen tot 290 miljoen kilogram.

Artikelen

Minder vee zorgt voor minder stikstof en fosfaat in mest

De stikstofuitscheiding in dierlijke mest is in 2019 vergeleken met een jaar eerder met 2,6 procent gedaald naar 490 miljoen kilogram

Artikelen

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018, op basis van deze cijfers voldoet Nederland aan derogatievoorwaarden

Artikelen

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - derde kwartaal 2020

Cijfers

Stikstofverlies uit opgeslagen mest

Stikstofverlies berekend uit het verschil in verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie en bij mestafvoer.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - 2e kwartaal 2020

In opdracht van het ministerie van LNV stelt het CBS een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2019.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Na afloop van elk kwartaal van 2019 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 juli 2018

Cijfers