Stikstofoverschot landbouw in 2020 iets toegenomen

Een boer bemest zijn droge akker
© Hollandse Hoogte / Rob Engelaar
Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met ongeveer 4,5 procent toegenomen naar 307 miljoen kilogram. Het grootste deel (219 miljoen kilogram) ging verloren naar de bodem, 6 procent meer dan in 2019. Het verlies van stikstof naar de lucht was ongeveer net zo hoog als voorgaande jaar, 88 miljoen kilogram. Vergeleken met tien jaar eerder is het verlies naar bodem iets gestegen en naar de lucht iets afgenomen. Dit blijkt uit de Mineralenbalans landbouw van het CBS.

Overschot stikstof in de landbouw
Jaartal Bodem (1990=100)Lucht (1990=100)
1990100100
1991103104
199210384
199310284
199411370
199512662
199611564
199711160
199812454
199911154
20009647
20018346
20026944
20038644
20047643
20057342
20067443
20076742
20085938
20095738
20105638
20115635
20125635
20135735
20145136
20156538
20166338
20175739
20186637
20195536
20205836

Het stikstofoverschot wordt berekend door de aangevoerde hoeveelheid stikstof (onder andere in de vorm van krachtvoer en kunstmest) te verminderen met de hoeveelheid die is vastgelegd in dierlijke en plantaardige producten en de stikstof die is afgezet buiten de landbouw.

Daling opname stikstof in plantaardige producten

Het stikstofoverschot is gedeeltelijk afhankelijk van het vastleggen van stikstof in plantaardige producten dat afhankelijk is van het weer. 2020 was geen jaar met uitzonderlijke meteorologische extremen die significant effect hadden op de oogsten. In totaal werd er 84 miljoen kilogram stikstof via plantaardige producten afgevoerd, 3 miljoen kilogram minder dan in 2019. Er is vooral minder tarwe geoogst; het areaal tarwe liet in 2020 een daling zien.

Verder werd er 208 miljoen kilogram in 2020 afgevoerd via dierlijke producten, nog geen procent meer dan het jaar ervoor.

Toename aanvoer stikstof uit krachtvoer en mest

De twee belangrijkste bronnen van stikstof in de landbouw in 2020 waren krachtvoer
(415 miljoen kilogram) en kunstmest (220 miljoen kilogram). De toevoer van stikstof uit zowel krachtvoer als kunstmest is 5 miljoen kilogram hoger dan in 2019.

Stroomschema stikstof in 2020 In deze infographic is te zien wat het stikstofoverschot is in de landbouw in 2020. In de landbouw wordt 415 miljoen kilogram stikstof via krachtvoer aangevoerd en 280 miljoen kilogram via ruwvoer. Via dierlijke en plantaardige producten wordt achtereenvolgens 208 en 84 miljoen kilogram stikstof afgevoerd. Naar de lucht verdwijnt 88 miljoen kilogram en naar de bodem 219 miljoen kilogram stikstof. Stroomschema stikstof in mln kg, 2020veehouderijcultuurgrondstalluchtbodemweide & gewasafzet buiten de landbouwplantaardige productendierlijke productenruwvoervoorraadmutatiekrachtvoer415 mln kg283ruwvoer28032087384219kunstmestoverigdepositie220dierlijke mest4891634455988depositie landbouw16dierlijke mest357
 

Stikstofoverschot net zo hoog als in 2010

Het stikstofoverschot was in 2020 bijna net zo hoog als in 2010 (306 miljoen kilogram). Wel zijn er verschillen te zien bij de in- en uitstromen. In tien jaar tijd steeg de afvoer van stikstof uit dierlijke producten met 11 miljoen kilogram (6 procent). Ook de afzet van stikstof buiten de landbouw is toegenomen, van 70 miljoen kilogram in 2010 naar 73 kilogram tien jaar later. Onder externe afzet valt onder andere export, mestverwerking en gebruik door particulieren. Het gebruik van kunstmest is in de laatste tien jaar toegenomen met 15 miljoen kilogram (7 procent) naar 220 miljoen kilogram.

Depositie en vervluchtiging uit stallen afgenomen

Het overschot van stikstof naar de lucht nam in tien jaar tijd met ongeveer 6 procent af naar 88 miljoen kilogram. De overschot naar de bodem steeg tegelijkertijd van 212 miljoen kilogram naar 219 miljoen kilogram, een toename van 3 procent.

De stikstofdepositie daalde in tien jaar tijd van 44 miljoen kilogram (2010) naar 34 miljoen kilogram (2020), een afname van 23 procent. Stikstofdepositie is het neerslaan van stikstofdeeltjes uit de lucht op de bodem en in het water. De stikstofdepositie naar landbouwgrond met herkomst landbouw nam met 6 procent af. Die met herkomst van buiten de landbouw zoals van industrie en verkeer nam met 33 procent af.

De stikstofvervluchtiging uit stallen is gedaald van 67 miljoen kilogram (2010) naar 59 miljoen kilogram (2020). Dit komt vooral door het gebruik van emissiearmere technieken zoals luchtwassers.

Variabelen stikstofbalans in de landbouw, 2020
CategoriePercentage verandering (% verandering t.o.v. 2010)
Kunstmest7,3
Dierlijke producten5,6
Weide en gewas (vervluchtiging)4,7
Afzet buiten landbouw 4,3
Verlies naar bodem3,3
Ruwvoer naar veehouderij3,3
Dierlijke mest naar cultuurgrond1,7
Krachtvoer1,2
Dierlijke mest uit veehouderij0,2
Plantaardige producten-2,3
Depositie herkomst landbouw-5,9
Verlies naar lucht-6,4
Stal (vervluchtiging)-11,9
Depositie totaal-22,7