Export naar Baltische staten bijna 3,5 miljard euro in 2021

Bloemen en planten op de veiling
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Nederland exporteerde in 2021 voor bijna 3,5 miljard euro aan goederen naar Estland, Letland en Litouwen. De export naar de Baltische landen is daarmee ongeveer half zo groot als de export naar Rusland. Nederlandse bedrijven exporteerden in 2021 hoofdzakelijk chips en halfgeleiderelementen, bloemen en planten en mobiele telefoons naar de Baltische staten. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over de goederenhandel en de nieuwste Internationaliseringsmonitor van het CBS.

De Nederlandse goederenexport naar de Baltische staten is de afgelopen twintig jaar ongeveer verzesvoudigd, terwijl de export naar de eurozone als geheel iets meer dan verdubbelde. Het sterkst groeide de export naar Litouwen. De goederenexport naar Litouwen, Letland en Estland nam toe tot respectievelijk 1,6 miljard euro, 0,8 miljard euro en 1,1 miljard euro in 2021. Ondanks de toename blijft het exportbelang naar de Baltische staten relatief bescheiden. Van alle Nederlandse afzetmarkten stond Litouwen in 2021 op de 44e plaats. Andersom was Nederland in 2020 de 5e belangrijkste goederenleverancier voor Litouwse bedrijven. Nederland exporteerde in 2021 ongeveer zeven keer meer goederen naar Estland dan in 2002. Daarmee kon Estland 16 plaatsen opklimmen tot onze 48e exportbestemming. Letland staat op de 58e plaats. In 2021 telde Nederland 10,8 duizend bedrijven die goederen naar de Baltische staten exporteerden.

Goederenexport naar Baltische staten
ExportpartnerLitouwen (mld euro)Estland (mld euro)Letland (mld euro)
20020,2280,1560,175
20030,2640,1930,176
20040,2680,2280,178
20050,3760,3150,239
20060,4740,5170,326
20070,5840,4240,355
20080,6120,3580,428
20090,4490,2640,231
20100,5660,3250,296
20110,7200,3960,374
20120,7840,6260,394
20130,7960,7730,528
20140,7330,8360,409
20150,7410,7170,465
20160,8040,7830,513
20171,0310,8970,586
20181,1440,9140,561
20191,2130,8540,597
20201,1810,9020,650
2021*1,5891,0510,833
* voorlopige cijfers

Litouwen 12e afnemer van personenauto’s

Nederland exporteert een groot scala aan producten naar de Baltische staten. Litouwen is een belangrijke afnemer van Nederlandse transportmiddelen zoals trekkers voor opleggers en personenauto’s. De totale export van personenauto’s bedroeg in 2021 4,5 miljard euro. Litouwen heeft een aandeel van 1,4 procent in de Nederlandse export van personenauto’s en is in omvang de 12e afnemer van personenauto’s. Chips en halfgeleiders zijn dominant in het Estse exportpakket. Naar Letland gingen in 2021 vooral bloemen en planten, geneesmiddelen, fruit, chips en halfgeleiders en mobiele telefoons. Ongeveer de helft van de goederenexport naar de Baltische staten betreft wederuitvoer, vooral van telefoons, chips, geneesmiddelen en elektrische machines. De bloemen en planten, personenauto’s en overige automobielen die naar de Baltische staten gaan zijn voor het overgrote deel in Nederland geproduceerd.

Top-5 producten met de grootste exportwaarde, 2021*
ProductNederlandse makelij (mln euro)Wederuitvoer (mln euro)
Litouwen
Overige automobielen141,00,4
Kunststoffen, schuimrubber109,51,3
Personenauto's60,82,7
Bloemen en planten57,75,7
(Mobiele) telefoons, modems, routers6,655,3
Estland
Chips, halfgeleiderelementen56,5164,0
Bloemen en planten43,94,9
(Mobiele) telefoons, modems, routers5,534,5
Materiaal voor het geleiden en isoleren9,022,5
Elektrische machines, apparaten2,426,1
Letland
Bloemen en planten71,49,5
Geneesmiddelen5,641,1
Fruit; vers of gedroogd5,136,4
Chips, halfgeleiderelementen9,232,4
(Mobiele) telefoons, modems, routers4,935,9
* voorlopige cijfers

Baltische staten lid van eurozone

De eurozone is de verzamelnaam voor de inmiddels 19 EU-landen die de euro als munteenheid gebruiken. De Baltische staten zijn de drie landen die de euro het meest recent hebben ingevoerd. Estland werd in 2011 lid van de eurozone. Letland trad toe in 2014 en Litouwen in 2015. Door het wegvallen van omwisselkosten en grotere prijstransparantie heeft de euro de internationale goederenhandel tussen eurozonelanden verder vergemakkelijkt, bovenop de voordelen van de interne markt.

Eurozone tijdlijn, jaar van toetreding1999 België Duitsland Finland Frankrijk Ierland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje EMU-11 EMU-15 Cyprus Malta 2008 2007 Slovenië EMU-13 EMU-12 Griekenland 2001 2009 Slowakije EMU-16 EMU-17 Estland 2011 2014 Letland EMU-18 EMU-19 Litouwen 2015Eurozone tijdlijn, jaar van toetreding1999BelgiëDuitslandFinlandFrankrijkIerlandItaliëLuxemburgNederlandOostenrijkPortugalSpanjeEMU-11EMU-15CyprusMalta20082007SloveniëEMU-13EMU-12Griekenland20012009SlowakijeEMU-16EMU-17Estland20112014LetlandEMU-18EMU-19Litouwen2015