Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:sociaal statistisch bestand
40 resultaten voor keyword:sociaal statistisch bestand

Pagina 2 van 2

Examvotab: Examengegevens leerlingen VO

Examvotab: Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2003- 2021

Overig

Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw

Ps Dienstverlening Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw, 1993-1998, 2001 t/m 2021

Overig

Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar

Studerendenbus: Scholieren en studenten in een kalenderjaar, 1999-2021

Overig

Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen

Wusuitkering1atab: Kenmerken van werkloosheidsuitkeringen, 201301-202304

Overig

Werknemers van 15 jaar en ouder naar baan-, uitkerings- en persoonskenmerken op 15 november 2011

Tabel over werknemers van 15 jaar en ouder naar persoonskenmerken, uitgesplitst naar kleine baan in combinatie met een uitkering of andere baan op 15 november 2011. Opdrachtgever: Regioplan.

Cijfers

Labour market policy database 2012

Op verzoek van het ministerie van SZW levert het CBS gegevens aan over de participatie van personen in dertien Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de LMP database van Eurostat....

Cijfers

Participatie en inkomsten na collectiefen individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, nummer 2, tweede kwartaal 2009

Artikelen

Digitale tweelingmaatschappij belicht complexe samenleving

De statistieken van het CBS weerspiegelen de Nederlandse samenleving.

Artikelen

Datakamp CBS en gemeente Den Haag over armoede

Het Datakamp is belangrijk in het kader van de oprichting van de CBS Urban Data Centers.

Artikelen

Maatwerk voor brancheverenigingen - KNB

Centraal Bureau voor de Statistiek brengt op verzoek van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) statistische informatie in kaart over de leden van de KNB.

Artikelen

Werknemers naar sector en grootteklasse van het bedrijf

Maatwerktabel over alle werknemers op 31 december 2010, uitgesplitst naar sector en grootteklasse van het bedrijf. Opdrachtgever: Achmea, Divisie Grootzakelijk.

Cijfers
Overig

Maatwerk voor branchevereniging FEDA

Rapport over kenmerken van werknemers die werkzaam zijn in de branche FEDA (Federatie Aandrijven en Automatisering). Opdrachtgever: FEDA.

Cijfers

Gesubsidieerde rechtsbijstand door Het Juridisch Loket, april-juni 2015

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is een tabel gemaakt met gegevens over klantcontacten van het Juridisch Loket (HJL) per contactkanaal naar achtergrondkenmerken van cliënten over de...

Cijfers