Zoekresultaten

60 resultaten voor keyword:relaties
60 resultaten voor keyword:relaties

Pagina 3 van 3

De Conjunctuurklok; patronen in de Nederlandse conjunctuur

Het CBS heeft de Conjunctuurklok ontwikkeld als hulpmiddel bij de analyse van de Nederlandse conjunctuur. De nadruk ligt op de dynamiek in de economie, de cyclische afwisseling van periodes van...

Artikelen

Verwevenheid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie

De grens tussen industrie en dienstensector vervaagt en de onderlinge relaties nemen toe. Dit heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid in deze branches. Doordat de industrie meer diensten inkoopt,...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

200 Jaar statistiek in tijdreeksen

Het hier gepresenteerde databestand bestaat uit een tijdreeks met bevolkingsgegevens, economische gegevens, gegevens over arbeid, landbouw, energie, verkeer en vervoer, geld- en kapitaalmarkt,...

Publicaties
Artikelen
Artikelen
Overig