Minder stabiele relaties bij hoogopgeleiden

Vrouwen hebben de afgelopen decennia een grotere economische zelfstandigheid verworven. Ze zijn vaker onderwijs gaan volgen en hun gemiddeld opleidingsniveau neemt toe. Dit heeft niet alleen invloed op de vorming maar ook op de ontbinding van relaties.

Vrouwen met een hoog opleidingsniveau krijgen vaker met echtscheiding te maken dan lager opgeleide vrouwen. Dit geldt zowel voor vrouwen die in de periode 1945–1954 zijn geboren als voor vrouwen die tien jaar later zijn geboren. Deze laatste groep vrouwen heeft echter momenteel nog een kortere huwelijksduur. De cijfers tussen de twee generaties zijn dus onderling niet vergelijkbaar.

Vrouwen die ooit zijn gescheiden
(leeftijd bij huwelijk 20-24 jaar)
0620g1.gif (5450 bytes)

Een verklaring voor de grotere echtscheidingskans van hoogopgeleide vrouwen heeft te maken met het hebben van kinderen. Hoger opgeleide vrouwen stellen de geboorte van het eerste kind namelijk vaker uit en zijn daardoor langer kinderloos dan laagopgeleide vrouwen. De echtscheidingskans onder kinderloze paren is twee keer zo hoog als onder paren met kinderen.

Arie de Graaf

Bron: CBS, Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken 2000/I en II