Zoekresultaten

209 resultaten voor keyword:prijsindex
209 resultaten voor keyword:prijsindex

Pagina 2 van 9

Inflatie sinds 1900 ruim 3 procent

De inflatie in ons land was in de twintigste eeuw gemiddeld 3,2 procent per jaar.

Artikelen

NA/05 The use of chain indices for deflating the National Accounts

Al, P.G., B.M. Balk, S. de Boer and G.P. den Bakker (1985).This paper is devoted to the problem of deflating National Accounts and input-output tables. This problem is approached from the theoretical...

Artikelen

Prijsindices commercieel vastgoed

In samenwerking met het Kadaster en De Nederlandsche Bank (DNB) doet het CBS onderzoek om prijsindices voor commercieel vastgoed te ontwikkelen

Cijfers

Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2022

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen.

Cijfers

Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2020

Tijdreeks van Prijsindices voor de uitgaven van het min. van Defensie

Cijfers

Prijsindices voor de uitgaven van het min. van Defensie

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.

Cijfers

Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2019

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen

Cijfers

Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2021

Tijdreeks van Prijsindices voor de uitgaven van het ministerie van Defensie.

Cijfers
Artikelen

Multilateral indices and the relaunch problem

A complication of many modern price index methods is the relaunch problem: price changes due to product replacement are not properly measured. This paper compares three solution methods: clustering,...

Artikelen

Hoeveel werkenden zijn er in Nederland en wat is hun arbeidsduur?

Deze tabel geeft het totaal aantal personen van de werkzame beroepsbevolking in Nederland weer en hun arbeidsduur

FAQ's

Van GEKS naar de cycle methode

The GEKS method and several generalizations are discussed, including the cycle method

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie en Prijzen.

Artikelen

Hoe zijn de inkomens verdeeld in Nederland?

In deze tabel is het aantal huishoudens en personen naar inkomensklassen opgenomen

FAQ's

Waar kan ik de rest van de cijfers/statistieken terugvinden?

De website bevat o.a. de elektronische databank StatLine die u gratis kunt gebruiken

FAQ's
FAQ's

Hoe ziet de bevolking van Nederland eruit?

Deze tabel geeft prognoses tot 2060 over de totale bevolking, geboorten, overledenen en andere demografische gegevens.

FAQ's

Flashraming Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP)

Met ingang van oktober 2019 publiceert het CBS nog voor dat publicatiemoment een eerste raming (‘flash estimate’) van de HICP.

Artikelen

Prijsindex woningen Bonaire, 2019

Prijsindex woningen Bonaire voor verslagperiode 2019

Cijfers
Cijfers

Prijsindex woningen Bonaire, 2018

Prijsindex woningen Bonaire voor verslagperiode 2018

Cijfers

Inboedel van huishoudens

Deze tabel geeft de waarde en ontwikkelingen weer van de inboedel van huishoudens in de periode 2001-2012. De raming van de inboedel is gebaseerd op de consumptie van huishoudens van duurzame...

Cijfers