Zoekresultaten

85 resultaten voor keyword:achterstandsleerlingen
85 resultaten voor keyword:achterstandsleerlingen

Pagina 2 van 4

Schoolweging, 2019-2021

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2019-2021

Cijfers

Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021

Gestandaardiseerde achterstandsscores scholen en gemeenten voor peiljaar 2020 ten behoeve van herijking onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2020 en 2021.

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

De vo-indicator voor praktijkonderwijs

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules voor een nieuw verdeelmodel voor het leerplus arrangement voor het voortgezet onderwijs.

Publicaties

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert. Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules van de vo-indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting (oud)

Kernuitkomsten uit onderzoek met als doel onderwijsachterstanden op school- en gemeenteniveau beter in kaart te brengen

Publicaties

Herziening onderwijsachterstandenindicator vo

Onderzoek naar nieuwe indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert.Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2019 en 2020.

Cijfers

De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje

Dit essay gaat over het vrijwilligerswerk van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 75 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het elfde essay in...

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert.

Cijfers

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 3

Methode ter verbetering schatting verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen die niet zijn ingeschreven in BRP.

Cijfers

Achtergrondinformatie onderwijsachterstanden, 2017/2018

Tabellen met achtergrondinformatie horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Cijfers

Schoolweging, 2017-2019

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2017 tot en met 2019 de schoolweging berekend.

Cijfers

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 4

Onderzoek naar de verfijning van de imputatiemethodes voor de berekening van onderwijsscores ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid.

Cijfers

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2018/2019

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2018 en 2019.

Cijfers

Onderwijsachterstanden per wijk in Den Haag, 2017

Hoeveel kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand zijn er in Den Haag en waar is er sprake van concentratie?

Cijfers

Schoolweging, 2018-2020

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2018-2020

Cijfers

Achterstandsscores scholen 2020 na 2e lichting bezwaren

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging op 1 oktober 2020 na verwerking tweede lichting bezwaren.

Cijfers

Bijstelling onderwijsachterstandenindicator

Uitkomsten uit een verkennend onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de...

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2020

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs

Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2020.

Cijfers