Aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs gehalveerd

Het aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs  is sinds schooljaar 1995/’96 gehalveerd. In 2007/’08 zaten er bijna 280 duizend achterstandsleerlingen op de Nederlandse basisscholen. Dat komt overeen met 18 procent van het totaal aantal leerlingen (exclusief speciaal basisonderwijs). In 1995/’96 waren er nog ruim 581 duizend achterstandsleerlingen, ruim 39 procent van het totaal.

Voor jongens en meisjes is het aandeel achterstandsleerlingen in deze periode in nagenoeg hetzelfde tempo afgenomen. De daling van het aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs van de afgelopen jaren komt vooral doordat het opleidingsniveau van de ouders is gestegen.

Achterstandsleerlingen in het basisonderwijs

Achterstandsleerlingen in het basisonderwijs

Bron: StatLine, Basisonderwijs; leerlingen