Zoekresultaten

273 resultaten voor keyword:aardgas
273 resultaten voor keyword:aardgas

Pagina 11 van 11

Ruilvoet opnieuw verbeterd

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in januari 2012 verbeterd ten opzichte van januari 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 4,4 procent hoger en die van...

Artikelen
Artikelen

Uitvoer bijna terug op niveau jaar eerder

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 2 procent kleiner dan een jaar eerder. In oktober was dit nog 6 procent. De geringe afname in november komt ook doordat de uitvoer in november...

Artikelen

Productie industrie met 165 procent gegroeid in de afgelopen 40 jaar

Het productievolume van de industrie, gemeten in toegevoegde waarde, is in de afgelopen 40 jaar met 165 procent gegroeid. Dit komt overeen met een gemiddelde langetermijngroei van 2,5 procent per...

Artikelen

CO2-emissies transportsector in tweede kwartaal 2011 toegenomen

In het tweede kwartaal van 2011 is 2,5 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in het hetzelfde kwartaal in 2010. De economie groeide juist met 1,5 procent. Dit...

Artikelen

CO2-emissies in eerste kwartaal 2011 flink afgenomen

In het eerste kwartaal van 2011 is 5,9 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in het hetzelfde kwartaal in 2010. De economie groeide juist met 2,8 procent. Dit...

Artikelen

Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten

Cijfers

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied Beginstand, nieuwe vondsten, onttrekking en overige mutaties

Cijfers

Goederenproductie gekrompen

De productie van goederen is in het vierde kwartaal van 2011 met 2,2 procent gekrompen. Vooral de delfstoffenwinning en de energiebedrijven zagen hun productie fors dalen door de verminderde vraag...

Artikelen

CO2-emissies in vierde kwartaal fors lager

In het vierde kwartaal van 2012 is 3,2 procent minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie kromp in het vierde kwartaal met 0,9 procent op jaarbasis.

Artikelen

Minder CO2-uitstoot door krimp zware industrie

In het derde kwartaal van 2013 is 1,2 procent minder CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer komt deze daling in...

Artikelen

Economie groeit 0,3 procent in vierde kwartaal

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2015 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt CBS. Dat is vooral te danken aan de investeringen en de uitvoer.

Artikelen

Ruilvoet wederom verslechterd

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in oktober verslechterd ten opzichte van oktober 2010. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 4,2 procent hoger en die van geïmporteerde...

Artikelen

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardolieproducten

Cijfers

Aardgasverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Aardgas belastingschijf Aardgasverbruik, belastingschijf, SBI2008

Cijfers

Energiebalans; kerncijfers, 1946-2016

Steenkool, aardolie, aardgas, elektriciteit en overige energiedragers. Winning, invoer, uitvoer, bunkers, voorraadmutaties en verbruik.

Cijfers

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijzen van aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties

Cijfers

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.

Cijfers

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers