Zoekresultaten

8102 resultaten voor inkomen den haag
8102 resultaten voor inkomen den haag

Pagina 1 van 325

Demografische gegevens doelgroepanalyse Den Haag, 2024

Demografische gegevens over leeftijd en herkomst.

Cijfers

Clusteranalyse bijstandsgebruikers Den Haag, 2015, 2018 en 2022

Clusteranalyse gebruikers bijstand gemeente Den Haag

Cijfers

Evaluatie armoederegelingen Den Haag

Vergelijking tussen gebruikers en niet-gebruikers van Ooievaarspas, individuele inkomenstoeslag en Kindpakket Leergeld in gemeente Den Haag. De controlegroep is gecreëerd door middel van propensity...

Publicaties

CBS en gemeente Den Haag verrichten onderzoek naar laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een veel voorkomend probleem in ons land bij ongeveer 2,5 miljoen mensen.

Artikelen

Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2021

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Haag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2021

Cijfers

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2022

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, naar stadsdeel en winkelgebied, 2022

Cijfers

Gebruik armoederegelingen subgroepen AI-model, Amsterdam en Den Haag, 2017

Gebruik gemeentelijke armoederegelingen door subgroepen arme populatie: pilot op basis van een Artificial Intelligence (AI) model, gemeente Amsterdam en Den Haag, 2017

Cijfers

De mate van geletterdheid in de gemeente Den Haag

De mate van geletterdheid in de gemeente Den Haag, 2022 ten opzichte van 2016.

Cijfers

Omzetindicator MKB-bedrijven in Den Haag, 2021-2023

Omzet van het MKB detailhandel en horeca en dienstverlening in Den Haag, naar 8 straten, 2021-2022.

Cijfers

VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 - 2019/’20

Arbeidskenmerken, arbeidsmarktpositie en terugkeer in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) gemeente Den Haag voor de periode 2011/’12 tot en met 2019/’20.

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag

Arbeidsmarktsituatie van po- en vo-docenten in de gemeente Den Haag een jaar voor en een jaar na peilmoment, oktober 2017 t/m oktober 2021

Cijfers

Evaluatie Armoederegelingen Den Haag

In dit onderzoek is voor verschillende armoedereglingen een vergelijking gemaakt tussen gebruikers en niet-gebruikers van de regeling. Er is gekeken naar de Ooievaarspas, de individuele...

Cijfers

Dashboard Stromen in en uit de bijstand in Den Haag

Dashboard over de stromen in en uit de bijstand in de gemeente Den Haag 2017-2022

Cijfers

ODiN 2022 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Resultaten van het onderzoeksjaar 2022 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) voor het meerwerkgebied Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Publicaties

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2021 en 2022

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar.

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Den Haag, juli 2022.

Cijfers

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2021

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, naar stadsdeel en winkelgebied, 2021

Cijfers

Highlights CBS Urban Data Center/Den Haag

Factsheet met enkele onderzoeken uit de afgelopen jaren voor gemeente Den Haag.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2020

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Haag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2020

Cijfers

Omzetindicator MKB-bedrijven in Den Haag, 2021-2022

Omzet van het MKB detailhandel en horeca en dienstverlening in Den Haag, naar 8 straten, 2021-2022

Cijfers

Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

Personen, persoonlijk inkomen, bruto inkomen Caribisch Nederland, kenmerken personen

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag

Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten in gemeente Den Haag een jaar voor en jaar na peilmoment, okt 2017 t/m okt 2020

Cijfers

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Huishoudens, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen Caribisch Nederland, samenstelling huishouden, leeftijd hoofdkostwinner

Cijfers

Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart

Levensverwachting, levensverwachting in als goed ervaren gezondheid inkomen, welvaart, geslacht, leeftijd

Cijfers

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio, 2017-2022

Door gemeenten ontvangen eigen bijdragen voor maatwerkvoorziening uit Wmo Leeftijd, bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid, gemeente

Cijfers