Zoekresultaten

11 resultaten voor energiebalansen
11 resultaten voor energiebalansen

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energieaanbod, omzetting, verbruik, verbruikssaldo, finaal verbruik Energiedragers, aardgas, hernieuwbaar, elektriciteit, olie, kolen, warmte

Cijfers

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Hernieuwbare energie in Nederland 2022

In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie 15,0 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Publicaties

Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

In 2020 was het aandeel hernieuwbare energie 11,1 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Publicaties

Hernieuwbare energie in Nederland 2019

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 7,4 procent in 2018 naar 8,7 procent in 2019. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel...

Publicaties

De Nederlandse energiehuishouding

Met de energiebalans van Nederland wordt het geheel aan energiestromen bedoeld dat in ons land plaatsvindt. Dit betreft enerzijds de winning, de invoer en de uitvoer en anderzijds het verbruik van...

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2018

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel...

Publicaties
Overig

Energieverbruiksklassen industrie 2000

Aantal bedrijven, aardgas - en elektriciteitsverbruik industrie. naar omvang van het verbruik, naar bedrijfstak.

Cijfers

Aardgas - en elektriciteitsverbruik; energie - afnemers, 1993 - 1999

Aardgas - en elektriciteitsverbruik van de industrie, transport, huishoudens en overige energie-afnemers.

Cijfers

Energieverbruik en -kosten industrie en turf-, zand-, klei- etc. winning

Energieverbruik en - kosten in de industrie en de winning van turf, zand, klei etc. Naar bedrijfstak en naar aantal werknemers.

Cijfers