Zoekresultaten

5759 resultaten voor energiebalansen
5759 resultaten voor energiebalansen

Pagina 3 van 231

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020

TNO heeft CBS gevraagd voor de Klimaat en Energie Verkenning (samenwerking PBL, CBS, TNO) de aardgasleveringen aan woningen uitgesplitst naar eigendomstype en bewoning in kaart te brengen.

Cijfers

Afzetprijzen industrie ruim 17 procent hoger in november

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november gemiddeld ruim 17 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Onderzoeker financiën centrale overheden

Je verwerkt bronrapportages en pluist jaarverslagen uit. Daarnaast werk je (mee) aan publicaties op maand-, kwartaal- en jaarbasis. Het werk zal een beroep doen op je financiële inzicht,...

Overig

Cijfers op de kaart

Cijfers op de Kaart is een nieuwe visualisatie waarin regionale statistieken eenvoudig in kaartvorm te bekijken zijn. In de huidige versie zijn cijfers beschikbaar op gemeente-, wijk- en buurtniveau...

Dashboards

Inflatie 14,3 procent in oktober

Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 14,3 procent duurder dan een jaar eerder.

Artikelen

Naar een nieuwe methode om energieprijzen te berekenen

Het CBS onderzoekt andere methoden om de prijsontwikkeling van energie voor consumenten beter in kaart te brengen.

Artikelen

Afzetprijzen industrie bijna 21 procent hoger in oktober

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober gemiddeld bijna 21 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Inflatie stijgt naar 14,5 procent in september

Consumentengoederen en -diensten waren in september 14,5 procent duurder dan een jaar eerder.

Artikelen

Afzetprijzen industrie bijna 23 procent hoger in september

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september gemiddeld bijna 23 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen
Overig

Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020

Voorpublicatie over de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2020 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas...

Cijfers

Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2019*

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2019 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

Cijfers

Steeds meer warmtepompen bij woningen

In 2021 zijn 368 duizend nieuwe warmtepompen geïnstalleerd in Nederland, bijna 50 procent meer dan een jaar eerder. De meerderheid hiervan, 325 duizend, is bij woningen komen te staan.

Artikelen

Inflatie stijgt naar 12,0 procent in augustus

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 12 procent duurder dan een jaar eerder.

Artikelen

Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Materiaalstroomrekening, milieurekeningen, materiaalstromen biomassa, metalen, mineralen, fossiele energie, grondstof, halffabrikaat

Cijfers

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Materiaalstroomrekening, materiaalstromen, environmental accounts, metaal grondstof, halffabrikaat, eindproduct, biomassa, fossiele energie

Cijfers

Afzetprijzen industrie bijna 25 procent hoger in augustus

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus gemiddeld bijna 25 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Uitwerking van energiemaatregelen in de CPI

De tegemoetkoming in de energieprijzen wordt gezien als een inkomenssteun en heeft daarom geen invloed op de consumentenprijsindex (CPI). Het prijsplafond heeft wel een directe invloed op de prijs...

Artikelen

Niet-financiële balansen 1996-2009

Niet-financiële balansen vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves, duurz. cons. goederen

Cijfers

De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik

In dit artikel wordt vanuit milieuoogpunt gekeken naar de ontwikkeling van de productie en het verbruik van de Nederlandse landbouw in de afgelopen 25 jaar. Het artikel gaat in op het verbruik van...

Publicaties

Afzetprijzen industrie bijna 28 procent hoger in juli

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli gemiddeld bijna 28 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006 - 2014

Financiële balansen decentrale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Cijfers

Groter belang buurlanden in goederenhandel in 2021

De waarde van de Nederlandse goederenhandel was in 2021 circa 15 procent boven het niveau van voor de coronacrisis.

Artikelen