Zoekresultaten

5717 resultaten voor energiebalansen
5717 resultaten voor energiebalansen

Pagina 1 van 229

Overig

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

niet-financiele, balansen, nationale rekeningen sector, activa

Cijfers
Overig

Hernieuwbare energie

Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het totale energieverbruik in Nederland is toegenomen

Overig

Milieu en energie in coronatijd

Cijfers over de afzet van motorbrandstoffen, verbruik van steenkool en aardgas en de CO2-uitstoot in coronatijd.

Dashboards

Betaalbaarheid wonen en energie beter in beeld

Het nijpende woningtekort, de hoge huizenprijzen en stijgende energiekosten, ze maken de vraag hoe betaalbaar wonen in Nederland is steeds pregnanter.

Artikelen

Welk effect heeft het prijsplafond voor energie op de inflatie?

Welk effect heeft het prijsplafond voor energie op de inflatie?

FAQ's

Hernieuwbare energie in Nederland 2021

Hernieuwbare energie is al jaren een speerpunt in het Nederlandse energiebeleid. Uit dit speerpunt is een jaarlijkse rapportage voortgekomen over hernieuwbare energie in Nederland.

Publicaties
Overig

Impliciet belastingtarief voor energie

Het impliciete belastingtarief voor energie is bijna continu gestegen sinds het jaar 2000.

Overig

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021 Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas...

Dashboards

Zonthermische energie

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Industrie en energie

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema industrie en energie

Overig

Reeks 'Hernieuwbare energie in Nederland'

Over hernieuwbare energie in Nederland

Overig

Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies.

Cijfers

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie, zonnestroom, wind op land RES-regio

Cijfers

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Eindverbruik hernieuwbare energie Energiebron/techniek, energietoepassing

Cijfers

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Fysieke energiestromen: winning, import, productie en verbruik Energiedragers, Nederlandse economie (Bedrijven en huishoudens)

Cijfers

Waar komt onze energie vandaan?

Naast aardolieproducten en steenkool was in de afgelopen decennia vooral de binnenlandse aardgas essentieel voor de energiehuishouding van Nederland.

Overig

Vermeden verbruik fossiele energie en emissie CO2

Vermeden verbruik van fossiele energie en uitstoot van CO2 Energiebron/techniek, energietoepassing

Cijfers

Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie RVO CBS

Het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie beschrijft hoe de productie en het verbruik van hernieuwbare energie berekend wordt en welke keuzes worden gemaakt bij de implementatie van de...

Overig