Zoekresultaten

15 resultaten voor RWI
15 resultaten voor RWI

Arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2005

In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht welke mogelijkheden er zijn het arbeidspotentieel...

Artikelen

Participatiepotentieel en personen zonder inkomsten uit arbeid in de aandachtswijken

Voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) zijn twee tabellen samengesteld die een beeld geven van het arbeidspotentieel in aandachtswijken.

Cijfers

Arbeidsparticipatie Almere 2006

Op verzoek van de gemeente Almere is het aantal inwoners van Almere zonder werk en zonder uitkering berekend. De aantallen zijn uitgesplitst naar herkomstgroepering, leeftijd, geslacht en het wel of...

Cijfers

Arbeidspotentieel zonder arbeidsgerelateerde inkomsten in 2007

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) onderzocht wat de omvang en de samenstelling is van...

Cijfers

Geen kans of geen keuze? Typologie van het arbeidspotentieel zonder inkomsten

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen en een aantal gemeenten onderzoek uitgevoerd naar het arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2007.

Artikelen

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006

In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen is onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie van personen wonend in de veertig aandachtswijken . Gegevens zijn uitgesplitst naar het willen van werk en...

Cijfers

Kenmerken van werknemers in sectoren in Nederland, 1999-2008

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers in sectoren in Nederland, 1999-2008. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Raad voor Werk en Inkomen

Cijfers

Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010

Maatwerktabellen over de mobilteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009 -2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 8 sectoren. Opdrachtgever: Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV).

Cijfers

Arbeidsparticipatie en werkwillendheid van ouderen (50-64 jaar) in 2007

In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen is gekeken hoeveel personen van 50 tot en met 64 jaar werken en of zij (meer) willen werken in 2007. In de tabellen is onderscheid gemaakt naar personen...

Cijfers

IOAZ- en BBZ-uitkeringen en zelfstandigen in 2007, 2008 en 2009

In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen heeft het CBS tabellen samengesteld met gegevens over het aantal IOAZ- en BBZ-uitkeringen, de instroom en de uitstroom van zelfstandigen zonder personeel...

Cijfers

Bewegingen op de Nederlandse arbeidsmarkt, 1999-2008

Dit rapport beschrijft de mobilteit op de arbeidsmarkt in de periode 1999-2008, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 28 sectoren. Opdrachtgever: Raad voor Werk en Inkomen

Artikelen

Arbeidsparticipatiepotentieel zonder uitkering in 2005

Aan de Raad voor Werk en Inkomen zijn tabellen geleverd over de binding met de arbeidsmarkt van personen die niet of minder dan twaalf uur per week werken, geen uitkering hebben en wel werk willen....

Artikelen

Wie willen er werk? Participatiepotentieel in 2005 en 2006

De laatste jaren is het beleid van de overheid steeds meer gericht op het actief aan het werk helpen van personen die om één of andere reden niet werken. In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen...

Artikelen

Arbeidsmarktpostie van ouderen (45 tot 65 jaar) in 2006 - 2009

Het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen in september 2010 gegevens geleverd over de arbeidsmarktpositie van ouderen (45 tot 65 jaar) over de...

Artikelen