Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021

Het beroep van mensen in de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in 2021, verbijzonderd naar onderwijsniveau.
Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar, beroep en onderwijsniveau in 2021. Bekostigd door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV Werkbedrijf)