Tijdlijn 125 jaar kerkelijke gezindte

Hoe heeft religie zich in Nederland ontwikkeld door de jaren heen? Religie is altijd een thema geweest waar op regelmatige basis cijfers over bekend werden en worden. Het onderwerp religie is ook nauw verbonden aan de volkstellingen die al sinds 1829 plaatsvinden. Vandaar dat al ver voor de oprichting van het CBS in 1899 er cijfers waren over religie in Nederland. We starten deze opsomming dan ook in 1849. Elk jaar op de tijdlijn vertegenwoordigt een tijdsblok waar we een verdieping geven over een onderwerp binnen het thema religie.
1849-1889
Periode: 5,1 miljoen
1889-1971
Periode: 5,1 miljoen
1889-1971
Periode: 5,1 miljoen
1930-1971
Periode: 5,1 miljoen
1825
2025

Relevante links