Europese consumentenprijsindex (HICP)

Deze visualisatie toont de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) van alle landen in Europa. De cijfers in deze grafiek worden berekend volgens gestandaardiseerde EU-richtlijnen zodat de cijfers van de afzonderlijke landen met elkaar vergeleken kunnen worden.


Bron: Eurostat
De HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) is een prijsindex die wordt berekend volgens gestandaardiseerde EU-richtlijnen.

Met behulp van de HICP kunnen inflatieontwikkelingen tussen verschillende landen vergeleken worden en kan tevens de inflatie van de EU of eurozone als geheel berekend worden.

Deze grafiek wordt iedere maand rond de 20e bijgewerkt na publicatie van de prijsindices door Eurostat.
 

Aanvullende informatie

De HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) is een prijsindex die wordt berekend volgens gestandaardiseerde EU-richtlijnen. Met behulp van de HICP kunnen ontwikkelingen tussen verschillende landen en de EU of eurozone als geheel vergeleken en berekend worden.

Voor verdere informatie over de HICP, zie Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (onderzoekbeschrijving).