De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Migratieachtergrond

Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga naar Dossier Asiel, migratie en integratie.

Hoeveel mensen met een migratieachtergrond wonen in Nederland?