Monitor Dakloosheid

Op donderdag 14 maart 2024 organiseert het CBS samen met VNG(-R), VWS en Valente een webinar over de start van de gegevensaanlevering voor de CBS-monitor dakloosheid. Het doel van dit webinar is om de berichtgevers te informeren over het aanleverproces en de gelegenheid te geven om vragen te stellen. De uitvraag gaat begin maart 2024 van start. De berichtgevers betreffen centrumgemeenten/GGD’en en organisaties van maatschappelijke opvang. Dit webinar is bedoeld voor beleidsmedewerkers en onderzoekers die betrokken zijn bij de registratie van daklozen die gebruikmaken van opvangvoorzieningen waarbij overnachting wordt aangeboden.

Programma

 1. Aanleiding en uitgangspunten monitor (VWS/VNG):
  - Nationaal actieprogramma dakloosheid
  - Relaties met andere monitoren (telonderzoek, CBS-landelijke schatting)
 2. Algemene opzet monitor (CBS)
  - Jaarlijkse uitvraag door CBS; in 2024 over 2022 en 2023
  - Persoonsgegevens (incl. BSN) van daklozen
  - Gezamenlijke aanleverinspanning door centrumgemeenten, GGD’en, MO-organisaties
  - Groeimodel
 3. Scope van aanlevering: definitie van dakloosheid (CBS/Valente):
  - ETHOS-light classificatie
  - Definities type opvang
  - Uitsluiting: BW-cliënten, VO-cliënten
 4. Aanleverproces (CBS/VNG realisatie):
  - Van aanlevering tot publicatie in vogelvlucht: aanleveren, anonimiseren, verrijken en publiceren
  - Tijdslijn voor aanlevering: deadlines
  - Aanleverproces: schematisch in 5 stappen
  - Aan te leveren variabelen
 5. Vragen van deelnemers

Graag aanmelden via Webinar Monitor Dakloosheid - Home (aanmelder.nl).