ICT, kennis en economie

In de publicatiereeks ICT, kennis en economie presenteert het CBS een breed overzicht van de Nederlandse kenniseconomie. Leidraad daarbij vormen de meest recente cijfers over het gebruik van ICT en internet door bedrijven en particulieren. Ook research en development (R&D), innovatie bij Nederlandse bedrijven, en het kennispotentieel komen uitvoerig aan bod. Cijfers worden veelvuldig in internationaal perspectief geplaatst, om Nederland met andere landen te vergelijken. De publicatiereeks ICT, kennis en economie is in 2011 gestart als samenvoeging van de publicatiereeksen Digitale economie  en Kennis en economie.

Overzichtspagina reeks: ICT, kennis en economie