Arbeidsmarkt in cijfers 2016

Deze digitale publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de arbeidsmarkt in 2016.
CBS publiceert veelvuldig over de arbeidsmarkt, vanuit verschillende invalshoeken. In deze publicatie worden de beschikbare cijfers over 2016 in samenhang gepubliceerd en toegelicht. Daarnaast geeft het inzicht in de manier waarop de verschillende cijfers tot stand komen, met links naar de StatLine-tabellen waar die cijfers te vinden zijn.