Internationaliseringsmonitor 2017, eerste kwartaal

In deze Internationaliseringsmonitor staat de handel met het Verenigd Koninkrijk centraal. Er wordt een ‘foto’ gepresenteerd van de economische verwevenheid tussen beide landen. Er is uitgebreid aandacht voor het vrije verkeer van goederen en diensten tussen Nederland en het VK, maar ook voor kapitaalstromen, activiteiten van Britse en Nederlandse multinationals alsook Brits werknemer- en ondernemerschap in Nederland.
De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.
Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.