Relatief weinig export naar Schotland

© Hollandse Hoogte
Van de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk in 2015 was 3 procent bestemd voor Schotland. Ook Wales en Noord-Ierland waren met exportaandelen van 1,5 procent en 1,2 procent relatief kleine afnemers van Nederlandse goederen. Dat meldt het CBS in de nieuwste Internationaliseringsmonitor, de eerste van 2017. Deze kwartaalpublicatie, die in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gemaakt, is gewijd aan de economische betrekkingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Van de import uit het Verenigd Koninkrijk was iets meer dan 7 procent afkomstig uit Schotland. Schotland is één van de weinige landen met een handelsoverschot met Nederland. In 2015 bedroeg dit handelsoverschot ongeveer 176 miljoen euro. De export naar Nederland was 1,3 miljard euro, de import uit Nederland bedroeg 1,1 miljard euro.

Schotland neemt in de internationale goederenhandel van Nederland een bescheiden plaats in. Voor Schotland is Nederland een relatief grote handelspartner. Van de Schotse import komt circa 7 procent uit Nederland. Van de Schotse export gaat iets meer dan 5 procent naar Nederland. In 1999 ging nog ruim 20 procent van de Schotse export naar Nederland. Het lagere aandeel in de export komt voornamelijk door het nagenoeg verdwijnen van de export van kantoorapparatuur naar Nederland.

Aandeel Nederland in internationale handel van Schotland
 Schotse exportSchotse import
200017,59,7
200112,77
200212,67,7
200396,4
20048,95,8
20057,25,4
200685,2
20077,15,3
200875,1
20098,75,7
20108,57,7
20115,57,4
20126,56,2
20136,16,3
20146,36,6
20155,46,3

Vooral aardolie uit Schotland

Aardolie en aardolieproducten zijn de belangrijkste exportproducten van Schotland. In 2015 was de waarde van deze export 380 miljoen euro. Medicijnen en farmaceutische producten zijn de tweede grote groep exportproducten, met een waarde van 169 miljoen euro in 2015. Elektrische apparaten, machines en dranken worden ook relatief veel naar Nederland gestuurd.

Kantoorapparatuur is het belangrijkste product dat vanuit Nederland naar Schotland wordt geëxporteerd. Ook hier is een forse afname te zien ten opzichte van 2000. Veevoeder is het tweede exportproduct naar Schotland. Verder gaan er fabricaten, machines en elektrische apparaten de Noordzee over.

Handel tussen Nederland en Schotland, waarde, 2015
 Waarde
Import uit Schotland
Ruwe aardolie en
aardolieproducten
379,6
Medicinale en
farmaceutische producten
169,4
Elektrische apparaten86,2
Diverse machines 69,6
Dranken68,9
Export naar Schotland
Kantoormachines147
Veevoeder98,1
Diverse fabrikaten69,1
Diverse machines62,1
Elektrische apparaten60,5

Concentratie export in zuidoosthoek Engeland

De export van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk is sterk gericht op de geografisch dichtbij Nederland gelegen regio’s. Meer dan de helft van de Nederlandse export ging naar een van de regio’s in het zuidoosten, – Londen, South-East England, of East England. Behalve dat deze regio’s dichtbij Nederland liggen, hebben deze regio’s een aantal grote havens en vormen deze drie regio’s het economisch zwaartepunt van het Verenigd Koninkrijk. Bijna de helft van het bruto nationaal product van het Verenigd Koninkrijk wordt verdiend in deze regio’s. Het aandeel van de export naar deze regio’s (55 procent) is groter dan het aandeel in het bruto nationaal product van het Verenigd Koninkrijk (48 procent).