10 procent van Nederlandse landbouwexport naar VK

7-3-2017 09:30
Kweker vervoert planten in een moderne kas
© Hollandse Hoogte
Het Verenigd Koninkrijk is een relatief belangrijke bestemming voor landbouwproducten van Nederlandse bodem: 10 procent van de landbouwexport ging in 2016 daarheen. In de totale goederenexport van Nederlandse makelij had het VK een kleiner aandeel (8,2 procent). Dat meldt het CBS in de nieuwste Internationaliseringsmonitor, de eerste van 2017. Deze kwartaalpublicatie, die in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gemaakt, is gewijd aan de economische betrekkingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de export van Nederlands product naar het VK bedroeg 19,7 miljard in 2016. Landbouwproducten waren met 6,1 miljard euro goed voor 31 procent hiervan. Vlees (1,1 miljard euro), sierteelt (zoals bloemen, 1,0 miljard), groenten (0,7 miljard) en bereidingen van groenten en fruit (0,5 miljard euro) vormden de top vier in exportwaarde van Nederlandse agrarische producten die de Noordzee overgingen.

In totaal exporteerde Nederland voor bijna 61 miljard aan landbouwproducten van eigen makelij, waarvan 10,0 procent naar het VK. Alleen naar Duitsland (24,2 procent) en België (10,4 procent) gingen meer Nederlandse landbouwgoederen. Van andere productgroepen had een kleiner deel van de export het VK als bestemming.

Aandeel Verenigd Koninkrijk in goederenexport van Nederlandse makelij, 2016

Vleesexport meest gericht op het VK

Van alle landbouwgoederen naar het VK is Nederlands vlees het meest gericht op het VK. In 2016 had 15,4 procent van de Nederlandse vleesexport als bestemming het Verenigd Koninkrijk. Daarna volgen bereidingen van groenten en fruit (14,9 procent), groenten (13,2 procent) en sierteelt (13,1 procent). Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland de grootste afnemer van Nederlands vlees, waarbij het vooral gaat om kippen- en varkensvlees.

Aandeel Verenigd Koninkrijk in landbouwexport van Nederlandse makelij, 2016

Agribusiness haalt relatief groot deel van omzet uit VK

Ook als de export naar het VK wordt uitgedrukt als percentage van de omzet van een bedrijfstak, komt de landbouw naar voren met een relatief hoog aandeel. De bedrijfstak primaire landbouw haalde 6,2 procent van de totale omzet uit export naar het VK. Ook de voedingsmiddelen- en tabaksindustrie behaalden een relatief groot deel van de omzet uit het VK (5,5 procent). Diverse industriebranches (grafisch, textiel, metaal) zijn ook bedrijfstakken waar de export naar het VK naar verhouding veel bijdraagt aan de totale omzet. Gemiddeld over alle bedrijfstakken is het VK-aandeel 2,0 procent.

In deze benadering wordt zowel gekeken naar de binnenlandse als de buitenlandse omzet van een bedrijfstak. Landbouwgoederen worden ook uitgevoerd door bedrijfstakken die geen rechtstreeks verband met de landbouw hebben, zoals de groothandel.

Aandeel goederenexport van Nederlandse makelij naar VK in totale omzet per bedrijfstak, 2014