Nederland en de Europese Unie betalingen en ontvangsten

Nederland heeft sinds medio jaren negentig van de vorige eeuw vrijwel onafgebroken meer afgedragen aan de Europese Unie dan het heeft ontvangen.
Een beschrijving van de betalingen en ontvangsten van de Europese Unie met gegevens over de periode 2000-2015. In een laatste hoofdstuk wordt de netto positie van Nederland beschreven. Naar aanleiding van de uitkomst van het referendum op 23 juni 2016 in het Verenigd Koninkrijk over het al dan niet verlaten van de Europese Unie zijn op gegevens van het verleden een aantal scenario’s uitgewerkt over de mogelijke gevolgen van een Brexit.