Nederland langs de Europese meetlat 2016

In de publicatie Nederland langs de Europese meetlat (pdf) laat CBS zien hoe Nederland het op een aantal terreinen doet ten opzichte van de andere 27 EU-lidstaten. Waarin lopen we voorop? Op welk gebied zitten we in de achterhoede of zijn we een ‘gemiddelde lidstaat’? Zo blijkt de Nederlandse bevolking de gelukkigste van Europa te zijn. En Nederlanders hebben meer dan alle andere Europeanen vertrouwen in de medemens. We zijn ook een van de rijkste landen van Europa, hoewel in 2014 de economische groei lager was dan gemiddeld in de EU. Nederland staat op twee gebieden onderaan in de Europese meetlat: het heeft het laagste aandeel afgestudeerden in exacte studierichtingen en het zit ver in de achterhoede wat betreft het aandeel hernieuwbare bronnen in de energievoorziening. In 21 aantrekkelijk geschreven hoofdstukken vindt u alles over geluk, vrouwen in bètastudies, broeikasgassen, toerisme, jeugdwerkloosheid, armoede, gezondheidszorg, asielverzoeken en nog veel meer.

Cover Nedelandse langs de Europese meetlat 2016