Armoede en sociale uitsluiting 2015

In deze eerste uitgave van Armoede en sociale uitsluiting 2015 wordt de bevolking van Nederland in kaart gebracht die in welvaart en sociaal opzicht achtergebleven is bij de rest. CBS doet in deze publicatie verslag van recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland. Om een zo actueel mogelijk beeld te kunnen schetsen, heeft het Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van CBS ramingen gemaakt voor de ontwikkeling van armoede in 2015 en 2016.

Er is ook een digitale visualisatie regionale armoedeproblematiek.