Nederland in 2013

Nederland in 2013

In Nederland in 2013: een economisch overzicht wordt een beeld geschetst van de stand van de economie in 2013. Er is aandacht voor de doorwerking van de economische ontwikkelingen op huishoudens, ondernemingen en de overheid. Ook thema’s als de arbeidsmarkt, woningmarkt, buitenlandse handel en inflatie komen aan bod. De publicatie laat zien dat de economie in 2013 tekenen van herstel vertoont, maar dat de gevolgen van de laagconjunctuur ook nog steeds op veel plekken goed merkbaar zijn.